Winnaar van de Coöperatieve Award 2023 Lek en Merwede

30 november 2023 9:44

Ze zijn er. Gelukkig maar. De mensen die zich op een bijzondere manier inzetten om onze wereld een stukje mooier en beter te maken. Ook in deze tweede editie van de Coöperatieve Awards brachten Rabobankleden ijzersterke kandidaten naar voren. Coöperatieve kanjers in hart en ziel. Maar wie van de genomineerden sprong er volgens de jury echt uit?

Winnaar coöperatieve award Lek en Merwede

En de winnaar is ... Rudy-Jan van Zenderen!

‘Wat een verrassing, hartstikke leuk!’, reageert Rudy-Jan enthousiast. ‘Het gekke is, ik wist dat ik genomineerd was, maar deed er verder niks mee. En dan plotseling het bericht: je hebt gewonnen. Wat een eer!'

Van carrière maken naar Stichting Behouden Vaart

Ooit was hij een carrièremannetje, vertelt hij eerlijk. Hij was van huis uit econoom en werkte op aanzienlijke posities voor grote ondernemingen als Akzo Nobel. Tot op een keerpunt in zijn leven drastisch de knop omging. ‘Ik werd op een compleet ander spoor gezet en wilde niet langer met producten bezig zijn, maar met mensen.’ Nadat hij voor Randstad Groep in de dertig armste landen projecten opzette, was hij voorgoed afgeraakt van de commercie, voelde hij. ‘Ik zag mensen die niks hebben en die toch dankbaar en gelukkig zijn. Hoe kon ik dan nog een presentatie houden over het omhoog krikken van winstmarges?’ Hij zegde zijn baan op, ging soberder leven, kocht een afgedankte boot en richtte Stichting Behouden Vaart op, een werkgelegenheidsproject voor jongeren.

“Ik zag mensen die niks hebben en die toch dankbaar en gelukkig zijn”

Je technische talent ontdekken

Het zelfvertrouwen van de werkloze jongeren die hem hielpen de boot op te knappen, kreeg een boost. Na het project vonden ze ieder een nieuwe baan. Reden om door te pakken, vond Rudy-Jan, en richtte de Stichting SitY Academy op. ‘Ik zag mensen die zónder hulp vaak niet verder komen in de maatschappij. Maar als je ervan uitgaat dat in ieder mens een talent sluimert, moet je diegene de kans bieden dat talent te ontplooien, toch? Samen met bedrijven in de regio geven we cursussen, gericht op een specifiek onderdeel in een productieproces. Zo komen zij-instromers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders vaak duurzaam aan het werk en vinden bovendien bedrijven nieuwe talentvolle werknemers.’

Alles eerlijker en beter verdelen

‘Een droom die ik nog heb?’ Over deze vraag denkt Rudy-Jan even diep na. ‘Ik zou wensen dat het coöperatieve, dat van oudsher in de Rabobank zit, veel meer gaat doorwerken in de maatschappij. Niet ten koste van de ander rijk willen worden, maar alles eerlijker en beter verdelen. En steeds bedenken: we doen het met elkaar!’

Genomineerd worden is een prachtige erkenning. En winnen? Dat is bijzonder eervol, met dank aan de leden van Rabobank! Tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigde Roelf Polman, directeur coöperatieve Rabobank Lek en Merwede, de Award persoonlijk aan Rudy-Jan.