Rabobank brengt regionale dialoog rondom wonen en zorg op gang

15 juni 2022 15:41

Uit onderzoek van Rabobank blijkt dat in de regio Noord-Veluwe nu en in 2040 meer ouderen wonen dan in de rest van Nederland. De groep 75-plus huishoudens groeit op de Noord-Veluwe zelfs met 68% tot 2040. De verwachting is dat dit een sterk stijgende vraag naar thuiszorg en wonen met zorg met zich meebrengt, evenals een grote behoefte aan andere woonvormen voor deze doelgroep.

Rabobank

Op initiatief van Rabobank kwamen onlangs circa 40 vertegenwoordigers van onder andere gemeenten, zorginstellingen, corporaties en ouderen bij elkaar om van gedachten te wisselen over kansen en uitdagingen op het gebied van wonen en zorg. Toekomstbestendig wonen is de komende decennia een van de grootste maatschappelijke uitdagingen voor de regio Noord-Veluwe en de rest van Nederland. In combinatie met een toenemend aantal chronisch zieken, ontgroening en gebrek aan naaste mantelzorgers leidt de vergrijzing tot een groeiende vraag naar (ouderen)zorg en passend wonen. Hierdoor ontstaat een groot tekort aan geschikte woningen voor ouderen, verpleeghuiscapaciteit en tussenwoonvormen. Dit vraagt om een transformatie van het (zorg)vastgoed landschap, innovatieve oplossingen en nieuwe samenwerkingen.

Het onderzoek

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt onder andere dat het aandeel 65-plussers dat zelfstandig woont in de regio Noord-Veluwe (96%), vergelijkbaar is met de rest van Nederland. De zorgbehoefte tot 75-jarige leeftijd is beperkt. Circa 17% van de 65-74 jarigen op de Noord-Veluwe heeft een mobiliteitsbeperking, bijvoorbeeld moeite met lopen, bukken of tillen. Dat is ongeveer 1 op de 6 huishoudens. Boven de 75 jaar neemt dit snel toe naar 1 op de 2 huishoudens. Uit het onderzoek blijkt dat 81% van de 65-plussers in de regio in een eengezinswoning woont. Boven de 85 jaar is dat nog steeds 66%. In een dergelijke woning kunnen mensen tot op hoge leeftijd prima zelfstandig wonen. Deze woningen zijn vaak goed aanpasbaar te maken. Toch concluderen de onderzoekers dat de woonomgeving op de Noord-Veluwe minder geschikt is voor oudere huishoudens dan gemiddeld in Nederland. Daarvoor is gekeken naar de nabijheid van belangrijke zorgvoorzieningen zoals een huisarts, apotheek, halte voor openbaar vervoer en een grote supermarkt. Die zijn hier wel aanwezig, maar liggen gemiddeld genomen ver weg van de woning.

“Het doel is om met elkaar te komen tot concrete gezamenlijke acties en vervolgstappen”

Investeren in vitale gemeenschappen

Joram Maan, opvolger van Gerard Kok als coöperatief directeur van Rabobank Noord Veluwe: “Rabobank heeft een groot netwerk en veel kennis. Vanuit onze missie om te investeren in vitale gemeenschappen hebben we het initiatief genomen om partijen op de Noord-Veluwe bij elkaar te brengen om zo op regionaal niveau de dialoog rondom wonen en zorg op gang te brengen. Het doel is om met elkaar te komen tot concrete gezamenlijke acties en vervolgstappen.”

Rabobank

“Joram Maan, coöperatief directeur van Rabobank Noord Veluwe”

Over de dialoogsessie

Tijdens de bijeenkomst gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de vraag hoe we toekomstbestendig wonen in deze regio samen verder kunnen versterken. Het leverde het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid op. En mooie vragen. Bijvoorbeeld: ‘Hoe maak je woningen niet alleen geschikt, maar ook aantrekkelijk voor ouderen?’ ‘Hoe vinden we aansluiting bij wat daadwerkelijk de behoefte van deze doelgroep is?’ Maar ook ‘Wie en wat hebben we nodig om de transformatie en daarmee de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen ?’ “Ik kijk terug op een goede bijeenkomst. Het leverde genoeg zaken op om de komende periode met elkaar te onderzoeken en de eerste belafspraken onderling zijn al gemaakt”, aldus Joram Maan. In oktober vindt een vervolgbijeenkomst plaats.