Dien nu je aanvraag in voor een donatie uit het coöperatiefonds

13 mei 2022 14:30

Heeft jouw vereniging of stichting een mooi project maar niet de middelen? Dan kun je een aanvraag indienen voor een donatie uit ons Coöperatief Dividend.

Jaarlijks wordt een deel van het brutoresultaat gereserveerd voor aanvragen uit de regio die bijdragen aan lokale maatschappelijke, sociale en culturele projecten. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan projecten die vallen binnen onze maatschappelijke thema’s. Onze focus ligt op de hieronder genoemde thema’s:

  Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
  Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
  Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
  Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
  Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.

Deadlines aanvragen & beoordelingen

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een doelomschrijving, recent financieel verslag en een sluitende begroting van het project. Het is belangrijk dat je complete aanvraag tijdig bij ons binnen is.

Meer informatie vind je op de pagina 'onze coöperatieve bijdrage'.