Green Deal Kooypunt brengt de klimaatdoelen van Den Helder dichter”bij”

7 juni 2024 14:00

In 2040 zijn alle bedrijven op bedrijvenpark Kooypunt energieneutraal en toekomstbestendig. Dat is de ambitie van de gemeente Den Helder, Port of Den Helder, Ondernemersvereniging Den Helder en Rabobank. De partijen sloten op 5 juni 2024 de Green Deal Duurzame bedrijventerreinen; daarin spreken ze hun intentie uit om samen ondernemers op bedrijventerreinen te helpen verduurzamen.

Figures

““We willen samen de energietransitie versnellen””

Verduurzamen bedrijventerreinen

De effecten van de opwarming van de aarde worden steeds duidelijker zichtbaar. Met de afspraken rondom de Road to Paris hebben veel organisaties de ambitie in actie te komen om te verduurzamen. Bij bedrijventerreinen ligt veel potentie om uitvoering aan de energietransitie te geven, aangezien zij ongeveer een kwart van de totale energie afnemen in ons land.

Focus op energietransitie

De vier ondertekenaars van de Green Deal bieden kennis en ondersteuning bij de energietransitie. Hoe kun je als ondernemer energie besparen? Hoe kun je energie duurzamer opwekken? En is het uitwisselen van energie een oplossing voor de netcongestie-problematiek?

“Dit zijn vragen die de ondernemer vandaag de dag direct in zijn portemonnee voelt. We helpen ondernemers dan ook graag door het delen van onze kennis en netwerken en het meedenken over financiële oplossingen”, vertelt Ronald Bleeker, coöperatief directeur Rabobank.

Inzicht geven

Tessa Augustijn, wethouder economie bij de gemeente Den Helder, is blij met de deal: “Deze deal is een belangrijke stap naar een duurzaam bedrijventerrein. We helpen de bedrijven met praktische ondersteuning, niet alleen om te verduurzamen, maar ook om te profiteren van de economische voordelen die dat met zich mee zal brengen. Samen bouwen we aan een toekomstbestendig Kooypunt waar zowel het milieu als de economie van profiteren."

Aanbod

“We werken op dit moment hard aan een aanbod om ondernemers verder te helpen, zoals met een energiescan. En we zorgen voor een aanspreekpunt voor ondernemers om hen inzicht te geven welke stappen handig zijn om te nemen. Het aanbod vind je binnenkort op de website van de ondernemersvereniging: www.ovdenhelder.nl/afdelingen/ondernemersvereniging-kooypunt”, vertelt Marco Bakker van Ondernemersvereniging Den Helder, afdeling Kooypunt.

De eerste stap

Hoewel de focus ligt op het versnellen van de energietransitie, zetten de vier partijen de eerste stap door het plaatsen van een bijenkast op het bedrijvenpark Kooypunt. Het is een symbolische actie voor de samenwerking, want bijen zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. Het verhogen van de biodiversiteit speelt een grote rol bij het tegengaan van klimaatveranderingen; meer biodiversiteit zorgt voor minder hittestress in de zomer, minder wateroverlast in de herfst en een levendige omgeving om in te werken. Ook dat is heel belangrijk voor duurzame bedrijventerreinen. De bijenkast wordt het hele jaar onderhouden door imker Stef van den Berg van Bee to Business.

Energieneutraal en toekomstbestendig in 2040

“De uiteindelijke ambitie met de Green Deal is om in 2040 met alle bedrijventerrein in Den Helder energieneutraal en toekomstbestendig te zijn. Als pilot starten we op Kooypunt. Door het verduurzamen van het bedrijventerrein zorgen we ervoor dat bedrijven klaar zijn voor de toekomst. Dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid in de regio”, vertelt Kees Turnhout, directeur Port of Den Helder.


Foto: Anouk Buscher
v.l.n.r. Tessa Augustijn (wethouder), René de Visser (Business Development Manager Rabobank), Marco Bakker en Lisenka van er Wilt (beide ondernemersvereniging Den Helder), Kees Turnhout (Port of Den Helder) en Ronald Bleeker (Rabobank).