Vervolg initiatief Rabobank toekomstbestendig wonen op de Noord-Veluwe

22 juni 2023 15:10

Inspirerend, constructief, verbindend en waardevol. Zo maar een greep uit de reacties van vertegenwoordigers van gemeenten, zorginstellingen, corporaties en ouderen die zich samen willen inzetten voor een toekomstbestendige woningmarkt op de Noord-Veluwe.

“Samen komen we tot de bouw van voldoende geschikte (senioren)woningen.”

Op initiatief van Rabobank Noord Veluwe kwam een groep koplopers afgelopen maanden twee keer bij elkaar. De groep is van mening dat gezamenlijke actie nodig is: uit onderzoek van Rabobank blijkt namelijk dat in de regio Noord-Veluwe nu en in 2040 meer ouderen wonen dan in de rest van Nederland. Vooral de groep 75-plus huishoudens neemt de komende jaren sterk toe, terwijl de woonomgeving minder geschikt is voor senioren. Dit resulteert naar verwachting in een sterk stijgende vraag naar thuiszorg en wonen met zorg, evenals een grote behoefte aan andere woonvormen voor deze doelgroep.

De deelnemers voelen de urgentie om samen in actie te komen, zo bleek tijdens de eerste bijeenkomst in juni. “We moeten individuele ideeën in verbinding brengen met elkaar. Daarbij is een langetermijnvisie en sturing nodig, zeker ook van de overheid. Het is van belang dat er woonzorgvisies opgesteld worden, maar ook dat er locaties aangewezen worden voor nieuwbouw”, zo vatte Joram Maan, coöperatief directeur van Rabobank Noord Veluwe, de resultaten van de eerste bijeenkomst samen.

Een samenvatting van deze bijeenkomst lees je in dit online magazine.

Vragen en behoeften van senioren

In die bijeenkomst werd nadrukkelijk door de deelnemers aangegeven dat hierbij aangesloten moet worden bij de vraag en behoeften van senioren. Dat betekent bijvoorbeeld dat woningen niet alleen geschikt gemaakt moeten worden voor senioren, maar ook aantrekkelijk moeten zijn. En dat er vooral in de eigen buurt gebouwd moet worden, zodat mensen in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. “Het aanbod en concepten moeten niet gericht zijn op zorg, maar op leven. Gemeenschappelijke woonvormen waarbij verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten, passen daar uitstekend bij, zo concludeerden de deelnemers aan de bijeenkomst. Daarbij plaatsten zij wel de kanttekening dat voldoende zorgcapaciteit een belangrijk aandachtspunt is en blijft”, aldus Joram Maan.

De hoe-vraag

Op de vraag hoe om te gaan met de vergrijzing op de Noord-Veluwe is duidelijk dat sommige zaken alleen door de overheid opgepakt kunnen worden. Denk aan het actief toewijzen van bouwlocaties voor woningen geschikt voor senioren. Daarbij is het zaak omwonenden, maar ook de toekomstige bewoners, tijdig te betrekken. Vroegtijdig met de omgeving in gesprek gaan, draagt bij aan het wederzijds begrip. En daarmee verklein je de reactie ‘prima, maar niet in mijn achtertuin’. “Samenwerking tussen verschillende partijen en integrale uitwerking werd in het kader van de hoe-vraag het meest genoemd, maar bleek het minst concreet. Dat was dan ook de reden om in de tweede bijeenkomst van oktober dieper in te gaan op de kansen die de deelnemers samen zien om hier invulling aan te geven. En om te bespreken wat hen nu samen te doen staat.”

De opgave

Vragen die tijdens de tweede bijeenkomst in oktober centraal stonden: Welke initiatieven lopen er al en zijn succesvol als het gaat om een integrale aanpak en samenwerking? Kunnen die mogelijk een nog grotere rol krijgen? Wat is nodig om deze initiatieven op te schalen, met elkaar te verbinden en aan te vullen? Wat mist er nog? Welke gezamenlijke initiatieven zouden nieuw ontwikkeld moeten worden? Welke acties moeten er ondernomen worden? En wat is dan de eerste stap die je alleen of samen met anderen zelf kan zetten?

Inspiratie

Oranjepark, de meergeneratiebuurt in Ermelo van Zorggroep Noordwest-Veluwe, is volgens de deelnemers een goed voorbeeld dat op de Noord-Veluwe verder uitgebouwd kan worden. Het is een buurtgemeenschap waar mensen met elkaar wonen en er bewust voor kiezen er actief voor elkaar te zijn, nu en in de toekomst. Als een van de vele andere lokale voorbeelden werden onder andere ook de zorgwoningen van Jeanne d’Arc in Nunspeet genoemd: aangenaam en veilig wonen met zorg dichtbij. De bewoners wonen zelfstandig, kunnen meedoen aan activiteiten in het inpandige wijkontmoetingscentrum en waar nodig gebruik maken van zorg en ondersteuning via WZU Veluwe.

Het vervolg

Rabobank Noord Veluwe nam het initiatief om onderzoek naar de situatie rondom zorg en wonen uit te voeren, relevante partijen bij elkaar te brengen en de bijeenkomsten in juni en oktober te faciliteren. Het is nu aan de deelnemers om hier samen een vervolg aan te geven. En die handschoen wordt opgepakt. Zo maakte een aantal deelnemers na afloop van de tweede bijeenkomst afspraken om zich te laten inspireren door Zorgvilla’s Duyvenstaete in Nunspeet, een kleinschalige woonzorglocatie voor mensen met geheugenproblemen. Een ander deel van de groep gaat samen met gebieds- en vastgoedontwikkelaar VanWonen van gedachten wisselen over vernieuwende concepten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook gaat een aantal deelnemers in op de oproep van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om aan te sluiten bij Zlimsamen. Hierbij werken buurtschappen, gemeenten en brandweer samen aan nieuwe, eigentijdse vormen van noaberschap waardoor kwetsbare ouderen langer veilig, zelfstandig kunnen blijven wonen.

“ Goed voor (toekomstige) ouderen & goed voor de woningmarkt op de Noord-Veluwe!”

Energie

“Er zit veel energie in deze groep. Energie die goed van pas komt bij het vervolg dat de deelnemers hier nu voor zichzelf en als groep aan gaan geven. We staan nog maar aan het begin, het wordt hard werken met elkaar. Echter, de energie, betrokkenheid en het gedeelde besef van urgentie geeft het vertrouwen dat er mooie nieuwe dingen ontstaan uit deze groep koplopers”, aldus Joram Maan.

Meer weten of zelf meewerken?

Ben je geïnteresseerd in het volledige onderzoeksrapport of heb je naar aanleiding van het online magazine vragen, ideeën of suggesties? Laat het ons vooral weten via communicatie.MON@rabobank.nl of neem rechtstreeks contact op met Else Berends (Else.Berends@rabobank.nl, financieringsspecialist gezondheidszorg) of Cor Karzijn (Cor.Karzijn@rabobank.nl, accountmanager Grootzakelijk).