De Raad van Commissarissen Rabobank Helmond Peel Noord stelt zich voor

23 februari 2024 15:23

De RvC van Rabobank Helmond Peel Noord hecht er veel waarde aan dat de leden van de bank weten wie de commissarissen zijn. Hieronder stellen ze zich graag aan je voor.

RvC HPN 4-3-24 HR

Fransje de Kimpe, voorzitter sinds 2022 en vertegenwoordiger in de Algemene Ledenraad.
‘Ik heb altijd gebankierd bij de Rabobank. Zowel privé als zakelijk. Samen met mijn zus vorm ik de directie van Ariza B.V, een bedrijf dat biologische vruchtenconcentraten zoals Dixap produceert. Ruim zes jaar geleden ben ik lid geworden van de ledenraad van de Rabobank. Door de verschillende reorganisaties binnen de Rabobank, kreeg ik het gevoel dat de bank steeds verder af kwam te staan van de lokale samenleving. Daar wilde ik iets aan doen, daarom heb ik de stap naar de RvC gemaakt. Inmiddels ben ik ruim een jaar voorzitter van de RvC, en met trots. Mijn hele familie is nauw betrokken bij de stad Helmond. In mijn functie hoop ik een brug te slaan tussen de Rabobank en de lokale gemeenschap.’

Hans Snijders, lid sinds 2016 en vertegenwoordiger kringraad.
Ik ben lid van de RvC omdat ik het belangrijk vind dat mensen zoals jij en ik weten hoe de bank te werk gaat. Samen met de andere leden houd ik toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken. Dat houdt de keuzes van directie en beslissers transparant. Mijn ervaring met financiële organisaties – en door mijn rol als commissaris bij grote financiële instellingen - is waardevol als lid van de RvC. Naast dit houd ik me op mijn 67 levensjaar nog bezig met andere toezichtfuncties. Dat doe ik met veel plezier. Zo ben ik ook lid van de lokale Rotaryclub, waardoor ik een maatschappelijk steentje bijdraag in de organisatie van activiteiten voor goede doelen.’

Pascal van den Tillaart, lid sinds 2016 en technisch voorzitter commissie Coöperatiefonds.
‘Ik ben zelf actief in het verenigingsleven en vanuit mijn rol als voorzitter van het Coöperatiefonds lever ik graag mijn bijdrage aan de RvC. Samen met mijn vrouw en twee kinderen woon ik al jaren in Lieshout en ben ik me als burger zeer bewust van het belang van de lokale betrokkenheid in de Brabantse dorpen. Naast mijn maatschappelijke rol, breng ik vanuit mijn financiële achtergrond kennis en ervaring in bij de RvC. Op die manier kunnen we toezicht houden op het lokale beleid van de Rabobank, voor zowel particuliere als zakelijke klanten.’

Ans Ploegmakers, lid sinds 2018 en voorzitter van de lokale ledenraad.
‘In het dagelijks leven ben ik specialist brandweeropleidingen bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daarnaast ben ik medeverantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij loon- en grondverzetbedrijf Ploegmakers Groep uit De Rips. Zo ontvang ik van dichtbij positieve en minder positieve signalen uit de samenleving, die me helpen om een goede bijdrage te leveren binnen de RvC. Datzelfde geldt voor ondernemers in verschillende sectoren. Rabobank moet een brede blik houden en mee willen en durven denken.’

Bianca Wosyka, lid sinds 2022.
‘Ik ben heel actief in het ondernemings- en verenigingsleven, waardoor ik inmiddels een vrij groot netwerk in Helmond heb. Zo ben ik voorzitter van Ondernemingsvereniging de Bus en van gym- en turnvereniging SOS én ben ik lid van de stuurgroep van het Wijkmanagement Helmond. Zo weet ik vaak uit de eerste hand wat er speelt in de samenleving. Daarnaast heb ik samen met mijn man 29 jaar een Primera-winkel in Winkelcentrum De Bus gerund, waar ook een Geldautomaat staat. Ik hoop die kennis en ervaring in te kunnen zetten binnen de RvC van Rabobank Helmond Peel Noord. Ik laat graag een positief, maar ook kritisch geluid horen. Ik neem onze controlerende rol dan ook zeer serieus.’

Wat doet de Raad van Commissarissen van Rabobank Helmond Peel Noord?

Naast een directie en een ledenraad heeft Rabobank Helmond Peel Noord een Raad van Commissarissen. De leden van de RvC, die worden gekozen door de lokale ledenraad, hebben in totaal vier rollen. Zo houden ze toezicht op het beleid van de bank en op de algemene gang van zaken. Verder heeft de RvC de taak om te zorgen voor verbinding. Verbinding tussen leden onderling, maar ook tussen leden en de bank. Daarnaast heeft de RvC een adviesrol richting de directie. Bijvoorbeeld over de maatschappelijke identiteit van de bank. Als laatste is de RvC formeel werkgever. Zo is ze verantwoordelijk voor het benoemen en beoordelen van de directeur coöperatieve Rabobank.

RvC Helmond Peel Noord (2)
Van links naar rechts: Hans Snijders, Fransje de Kimpe, Pascal van den Tillaart, Bianca Wosyka-Berkers en Ans Ploegmakers-de Bie