Toekomstbestendig wonen in Twente & Achterhoek; benut het Noaberschap

16 mei 2024 9:15

De bevolking in de Achterhoek en Twente vergrijst in rap tempo. Dit brengt grote uitdagingen in het woon- en zorgdomein met zich mee. Dit was voor ons aanleiding om partijen met een affiniteit met wonen en/of zorg bijeen te brengen. Op basis hiervan is een rapport verschenen met daarin zes opgaven. Noaberschap is een kracht van onze regio en dat potentieel moeten we nog meer gaan benutten!

Toekomstbestendig Wonen

De zes opgaven voor Twente en de Achterhoek zijn:

  1. Benut het potentieel van noaberschap
  2. Kom tot een brede visie op toekomstbestendig wonen in de regio
  3. Ga in verbinding aan de slag binnen brede coalities
  4. Realiseer meer passende woningen en woonconcepten
  5. Stimuleer een omslag in het denken over later
  6. Ga de zorg anders waarderen en integraal vormgeven

“Noaberschap is een unieke, regionale kracht van de Achterhoek en Twente”

Meer weten of zelf meewerken?

Neem dan contact op met businessdevelopment.ta@rabobank.nl.