Leger des Heils ontvangt bijdrage uit het Coöperatief Dividend van Rabobank IJsseldelta

5 december 2023 17:47

Al ruim 135 jaar helpt het Leger des Heils Nederlanders die tussen wal en schip dreigen te vallen, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Om het gewone leven van deze mensen te herstellen, biedt de hulporganisatie niet alleen professionele zorg op het gebied van verslavingszorg, reclassering, maatschappelijke opvang of jeugdbescherming, er wordt daarnaast ook soep en broodjes uitgedeeld aan dak- of thuislozen.

Foto CD IJsseldelta - Leger des Heils Soepbus

“Ieder mens heeft recht op een kop soep, een broodje en een beetje aandacht”

Als in 2022 hun soepbus kapotgaat, doet de afdeling Noordoost Nederland van het Leger des Heils een beroep op het Coöperatief Dividend van Rabobank IJsseldelta. ‘Dankzij deze financiële bijdrage konden we het gat in de begroting dichten en bovendien een bakfiets aanschaffen!’

Het Leger des Heils

‘Bijna iedereen kent de naam van onze organisatie, maar bijna niemand weet wat het Leger des Heils precíes doet’, aldus Claudia van Bruggen. Als regiodirecteur van de afdeling Noordoost Nederland is zij de uitgelezen persoon om dit in het kort te vertellen. ‘Het Leger des Heils is een professionele zorgorganisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen met een complexe problematiek. Bijvoorbeeld omdat ze verslaafd en/of dakloos zijn. Wij komen in beeld op het moment dat andere organisaties, zoals de GGZ en de RIBW, om welke reden dan ook geen hulp meer kunnen bieden. Vanaf dat moment zetten wij ons onvoorwaardelijk in om deze mensen weer een waardige plek in de maatschappij te geven.’

Professionele zorg

Samen met gemeenten en betrokken organisaties probeert het Leger des Heils kwetsbare mensen te helpen bij het oplossen van problemen op het gebied van isolement, armoede en sociale uitsluiting, zo vertelt Claudia. ‘De professionele zorg die wij bieden, is echt heel breed. Van ambulante begeleiding, buurtwerk, jeugdbescherming, jeugdhulp en gezinsondersteuning tot maatschappelijke opvang, participatie, reclassering, verpleging en verzorging en verslavingszorg. Alleen al binnen de afdeling Noordoost Nederland zetten ruim 600 medewerkers en 300 vrijwilligers zich in om de groeiende groep zogeheten “deelnemers” te ondersteunen en te begeleiden.’

Het voordeel van veldwerk

Naast het bieden van professionele zorg zoekt het Leger des Heils dak- of thuislozen ook actief op. ‘Dit noemen we veldwerk’, aldus Claudia. ‘Door de wijken in te gaan, proberen we in contact te komen met de mensen die op straat leven en zorg mijden. De soepbus helpt ons hierbij. In Kampen rijden we één en in Zwolle vier avonden per week langs diverse haltes om een kop soep en broodjes aan deelnemers uit te delen. Op zo’n avond maken we een gezellig praatje en kijken we meteen of we praktische hulp kunnen bieden. Afhankelijk van het weer en het seizoen delen we per avond tussen de 50 en maar liefst 100 porties soep en brood uit. Helaas zien we dit aantal alleen maar groeien in de regio.’

Op zoek naar een nieuwe soepbus

Logisch dus dat de soepbus een belangrijke rol speelt in het actief opzoeken van de dak- of thuislozen in Zwolle en Kampen. Maar helaas begint de oude bus in 2022 ernstige kuren te vertonen, aldus Eddy Vulperhorst, relatiemanager voor de zakelijke markt. ‘Omdat de dieselmotor steeds vaker niet wilde starten, moesten we ‘m laten draaien terwijl de soep op de haltes werd uitgedeeld. Dat was zowel voor de deelnemers, de vrijwilligers als het milieu niet meer werkbaar. En dus begon onze zoektocht naar geldschieters voor een nieuwe bus.’ Dat zit zo: het Leger des Heils wordt slechts deels gefinancierd door de overheid. Voor de rest van het benodigde geld is de hulporganisatie afhankelijk van subsidies en giften. Eddy vervolgt: ‘Aangezien de wet- en regelgeving voorschrijft dat busjes met een dieselmotor vanaf 2025 niet meer in de stadscentra mogen rijden, waren we genoodzaakt voor een elektrische bus te kiezen. En daar hing een pittig prijskaartje aan.’

Financiële bijdrage van Rabobank IJsseldelta

Tot opluchting van Eddy krijgt de afdeling Noordoost Nederland financiële hulp vanuit diverse organisaties. ‘Zo ontvingen we onder meer 20.000 euro vanuit de gemeente Zwolle. De leden van Y Service Club Zwolle doneerden 10.000 euro. En via een crowdfunding-pagina lukte het ons om binnen no-time 12.000 euro op te halen. Die reacties uit de samenleving waren echt hartverwarmend.’ Om de begroting voor de nieuwe soepbus helemaal rond te krijgen, besluit Eddy een aanvraag in te dienen bij de commissie Coöperatief Dividend van Rabobank IJsseldelta, waar Wilma van Vilsteren deel van uitmaakt. ‘Als coöperatieve bank geven we ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving, waarbij Rabobank vooral bij wil dragen aan de thema’s Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Financieel Gezond Leven, Banking4Food en de Energietransitie.’

Nieuwe soepbus én bakfiets

Dus als Wilma de aanvraag van Eddy onder ogen krijgt, is ze meteen laaiend enthousiast. ‘Op de eerste plaats omdat ik het Leger des heils en haar bijdrage aan een vitale maatschappij ken en ik weet hoeveel mensen een beroep doen op de soepbus. Op de tweede plaats omdat de aanvraag perfect aansluit op de thema’s duurzaam wonen, financieel gezond leven, de energietransitie én Banking4Food. Vandaar dat we als commissie besloten het Leger des Heils niet alleen te ondersteunen met 6.000 euro voor de nieuwe soepbus, maar ook 4.000 euro meebetalen aan een bakfiets waarmee de organisatie allerlei hand- en spandiensten kan verrichten.’ Vanzelfsprekend is de afdeling Noordoost Nederland van het Leger des Heils super blij met deze financiële ondersteuning, zo verzekert Claudia van Bruggen. ‘Het feit dat zoveel partijen en inwoners hebben bijgedragen aan de komst van een nieuwe soepbus en de bakfiets voor het Leger des Heils, toont aan dat we echt een onderdeel van en voor de regio zijn.’

Meer weten?

Heb jij net als Het Leger des Heils een lokaal initiatief dat een positieve impact heeft op uitdagingen rondom de Energietransitie, Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen of Banking4Food? En kun je daarbij steun gebruiken? Stuur dan een mailtje om in gesprek te gaan met één van onze ledenraadsleden. Kijk op: Onze coöperatieve bijdrage - IJsseldelta - Rabobank onder het kopje ‘Coöperatief Dividend’.