Samen voor Oekraïne

28 maart 2022 19:11

Het kan niemand ontgaan, de oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen en de terreur die de Oekraïense bevolking treft schokt iedereen. Wereldwijd, landelijk en regionaal worden talloze acties opgestart om hulp te bieden aan Oekraïne. Rabobank wil hier ook haar bijdrage aan leveren.

Verzend het artikel per e-mail
Ukeleifend sit amet lacus

Extra budget voor lokale initiatieven

Rabobank stelt budget beschikbaar om lokale impactvolle initiatieven te ondersteunen die hulp bieden aan de inwoners van Oekraïne. Ben je bezig met een lokaal initiatief? Dan kun je via deze site een aanvraag indienen. Hou daarbij rekening met het volgende:

· We richten ons bij voorkeur op initiatieven die ten gunste komen aan de opvang en integratie van Oekraïense vluchtelingen in onze kring.

· We richten ons bij voorkeur op aanvragen tussen € 1.000 - € 4.000.

· We sluiten ons het liefst aan bij lokale professionele samenwerkingsverbanden.

· Nieuwe aanvragen worden wekelijks behandeld en je ontvangt binnen twee weken bericht over de uitslag.

Aanvullende informatie

Om de aanvraag in te dienen vragen wij je om het aanvraagformulier zo goed mogelijk in te vullen. En een plan van aanpak en een begroting toe te voegen onder de bijlagen.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via een e-mail naar communicatie.zh@rabobank.nl