Samenwerking Rabobank Rotterdam en Hogeschool Inholland

15 november 2023 11:48

OV-knooppunt Zuidplein is een van de belangrijkste overstappunten voor reizigers met het openbaar vervoer in de regio Rotterdam. Hoe kan de veiligheidsbeleving er op een circulaire manier verbeterd worden? In deze kernvraag ligt het beoogde doel van de samenwerking tussen Rabobank en het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam van Hogeschool Inholland.

Problemen aanpakken

Het Rotterdamse Hart van Zuid is het gebied rond Winkelcentrum Zuidplein en Ahoy, dat sinds 2016 een ware metamorfose ondergaat. Er is op economisch, sociaal en cultureel gebied al geweldig veel bereikt. Eén van de grote uitdagingen van nu is dat problemen zorgen voor een negatief effect op de veiligheidsbeleving in en rond het drukke OV-knooppunt Zuidplein. En dat vooral ná zonsondergang. Dáár moeten we dringend wat aan doen.

Innovatieve, lokale oplossingen

Samen zorgen voor een betere leefomgeving is een belangrijke missie van de Rabobank. ‘Bij de uitvoering van die missie kijken we naar maatschappelijke problemen’, vertelt Wesley Sturrus, directeur Dagelijkse Bankzaken bij Rabobank regio Zuid-Holland. ‘Wij waren te gast bij het Urban Leisure & Tourism Lab van Hogeschool Inholland. Vanuit dit urban living lab buigen studenten en onderzoekers zich samen met andere partijen over actuele maatschappelijke problematiek in de stad. Het gaat hierbij om complexe vraagstukken die vragen om innovatieve, lokale oplossingen. Als Rabobank raakten wij enthousiast over de opgavegerichte aanpak.’

Samen werken aan een duurzame toekomst

‘We staan allebei voor hetzelfde: hoe kunnen we Rotterdam beter, gezonder en duurzamer maken’, legt Wesley uit. ‘In Rotterdam streven we sowieso gezamenlijk naar een circulaire aanpak. Met elkaar gaan we op zo’n manier met producten en grondstoffen om, dat we zo min mogelijk afval, schadelijke uitstoot en afval maken. Daarbij hebben deze studenten een beeld van hoe de toekomst eruit moet zien. Of beter gezegd: hún toekomst. Als bank zijn we graag actief betrokken in het geven van vertrouwen en ruimte aan jongeren om zich te ontwikkelen, zodat zij zelf bijdragen aan het verbeteren van de wereld om hen heen.’

Uitdagingen en kansen in ‘Placemaking After Dark’

Nadat de samenwerking werd beklonken, volgde er een brainstorm voor het te kiezen project voor studiejaar 2023-2024. Die resulteerde in de uitdagende challenge Circular Placemaking After Dark in het Hart van Zuid. Iris Kerst, Programma Manager Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam vertelt daarover: ‘Placemaking gaat over het her- of opwaarderen van een plek. Over het transformeren van space naar place, als een betekenisvolle plek. Leefbaarheid, duurzaamheid, circulariteit én inclusiviteit lopen tezamen als een rode draad door de aanpak. In de doelstelling om tot verbetering van de veiligheid te komen, hebben Rabobank en de studenten en onderzoekers van dit Living lab elkaar gevonden. Gezamenlijk zoeken we naar de angel van het vraagstuk en hoe die eruit te halen. Hoofddoel is de veiligheid rondom metrostation Zuidplein ‘after dark’ te verbeteren. De plek moet mooi zijn, maar ook functioneel en betekenisvol voor de samenleving.’

“Leefbaarheid, duurzaamheid, circulariteit én inclusiviteit lopen er als een rode draad doorheen”

Studenten pitchen duurzame oplossingen

De betrokken studenten van Hogeschool Inholland pitchen hun bevindingen aan afgevaardigden van Rabobank, al dan niet met visuele prototypes. ‘Als stakeholder zijn we zeer betrokken en bieden niet alleen kennis, maar ook budget om concepten van de studenten uit te laten voeren. Uit alle ideeën selecteren we samen de beste’, licht Wesley toe. ‘Tijdens de juryronde zagen we concrete pitches met goed doordachte, werkbare oplossingen. Creatief en eigentijds. Als Rabobank hebben wij er alle vertrouwen in dat deze challenge zal leiden tot duurzame oplossingen. Niet alleen de plek zelf, maar Rotterdam als geheel zal er beter van worden.’