Impact maken doen we samen in De Langstraat!

22 januari 2024 15:30

Rabobank is een coöperatieve bank met een misse. Samen met partners zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving. Daarom zetten we onze kennis en verbindingskracht in én geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving in de vorm van coöperatief dividend. Want samen bereik je meer dan alleen en kunnen we bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen.

Waalwijk co2 vrij 2

Benieuwd wat we met elkaar gedaan hebben in 2023? Of op zoek naar mogelijkheden om samen te werken in 2024? Bekijk hoe wij impact maken in onze regio.

Rabo ClubSupport stemcampagne

Iedereen verdient een club! Daarom investeren we graag in verenigingen en stichtingen. Elke club die klant is van Rabobank kan zich opgeven om mee te doen. Als Rabo-lid kun je ieder jaar stemmen op jouw favoriete clubs.

    € 1.275.0000 aan coöperatief dividend is uitgekeerd aan deelnemende clubs. 127.686 leden brachten hun stem uit. 2.541 clubs in de regio hebben een bijdrage ontvangen. Zo’n 800 clubs gaven we inspiratie tijdens de Rabo ClubSupport finale-avonden.

Rabo ClubSupport ondersteuning

We gaan nog een stapje verder en helpen clubs met hun ambities als het gaat om thema’s als verduurzamen, ledenbinding, inclusief of vrijwilligersmanagement. Goed voor de club & geweldig voor de samenleving!

    Samen met NOC*NSF begeleidden we 60 verenigingen via masterclasses en 1-op-1 trajecten. We inspireerden 203 verenigingen via beursvloerbijeenkomsten en thema-inspiratiesessies. 88 clubs namen deel aan de landelijke workshops i.s.m. NOC*NSF.

Stimuleringsbijdrage via het Stimuleringsfonds

Met coöperatief dividend ondersteunen we lokale activiteiten en projecten die het welzijn en de duurzaamheid in de regio versterken. En het mooie? Een commissie van ledenraadsleden van Rabobank beoordeelt lokaal de aanvragen. Kijk voor meer info, voorwaarden en het indienen van een aanvraag onder ‘Onze coöperatieve bijdrage’

Rabo coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage

Samen Stichting Waalwijk CO₂ vrij stimuleert energiebesparing en productie van duurzame energie voor Waalwijkse bedrijven. Energie wordt nu vooral opgewekt met fossiele brandstoffen. Er is een omslag nodig naar de productie van duurzame energie en besparing op het gebruik van energie. Stichting Waalwijk CO₂ vrij ondersteunt bedrijven met het tijdig en adequaat inspelen op deze energie-omslag. Dat doen ze door bewustwording te creëren, bedrijven met elkaar te verbinden en kennis te delen.

Met de coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage gaat de stichting een programma ontwikkelen om de problematiek rondom netwerkcongestie in Waalwijk op te lossen.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst. Goed voor duurzame bedrijven & geweldig voor jouw buurt.

Bekijk in onderstaande video hoe we samen impact maken

Als Rabobank zijnde vinden we de bijdrage aan een het verduurzamen van het bedrijfsleven ontzettend belangrijk. We zetten onze kennis, verbindingskracht én coöperatief dividend graag in om samen te werken aan een duurzame toekomst voor ons allemaal?

Heb jij als vereniging of stichting ook de ambitie om te verduurzamen? Neem dan contact met ons op via: communicatie.mbr@rabobank.nl

Ter gelegenheid van 125 jaar Rabobank heeft iedere lokale bank dit jaar eenmalig een extra bijdrage van
€ 125.000 beschikbaar gesteld voor de regio. Zo steunen wij met onze Rabo coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage ruim 150 maatschappelijke initiatieven en duurzame projecten met in totaal € 750.000.

De coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage ging naar:

Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper
Volwassenfonds Sport en cultuur
Kunst Loon op zand
Den Bolder
Halve Zolen
Villa Pardoes
Stichting PCPO
Stichting Dillenburgpark
Stichting Waalwijk CO2-vrij
Stichting Parkmanagement Heusden
Vrienden van Park Vossenberg
Stichting Kernmanagement Drunen
Stichting Platform Waspik
Stichting Buurtwerk Capelle
Stichting Bosbessenbus Drunen/Elshout
Stichting Witte Kasteel

Coöperatiekring Midden-Brabant: alle kinderen verdienen een kans

In 2023 hebben we een prachtige mijlpaal bereikt met het helpen bij de oprichting van Coöperatiekring Midden-Brabant. Een initiatief om kansgelijkheid onder jongeren te vergroten. Want waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen. Via een geefkring die bestaat uit een netwerk van betrokken inwoners in de regio ondersteunen we concrete projecten die bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief voor kinderen. Meer info: cooperatiekring.nl/middenbrabant.