Rabobank en VV Achilles Veen ondertekenen partnership

26 januari 2024 17:25

Afgelopen donderdag 11 januari werd in de kantine van voetbalvereniging Achilles een driejarig partnership getekend tussen de Rabobank Altena-Bommelerwaard, vertegenwoordigd door de heer Dick van Rhee, Coöperatief directeur Rabobank en VV Achilles Veen, vertegenwoordigd door de heer Michel Smits, secretaris van de vereniging. Het is daarmee de eerste partnershipovereenkomst in Altena.

Partnership VV Achilles Veen

De Rabobank wil bijdragen aan een samenleving waar voor iedereen ruimte is om mee te doen. Verenigingen kunnen daar een grote bijdrage aan leveren. Zij vervullen in de kernen een samenbindende factor. Een van de acties die de Rabobank jaarlijks organiseert is de ClubSupport Stemcampagne. Hier kunnen klanten van de Rabobank op hun vereniging of stichting stemmen om zo een financiële bijdrage te krijgen voor hun club.

Onlangs werd een nieuwe vorm van ondersteuning ontwikkeld: het driejarig partnership. “Wij willen middels de verenigingen mensen verbinden en mogelijk maken dat diegenen die anders aan de zijlijn van de samenleving blijven staan wél mee kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een klein inkomen, met een beperking of een andere vorm van achterstand in de maatschappij”, zegt de heer Van Rhee.

VV Achilles had al jaren een eenjarig sponsorcontract met de Rabobank, maar was opgevallen door de manier waarop zij de samenleving betrok in haar activiteiten. VV Achilles is al langere tijd bezig om mensen buiten de voetbalvereniging samen te brengen op hun terrein, met activiteiten zoals onlangs een feestavond waarvan de opbrengst naar het Prinses Maxima Centrum ging, een reanimatiecursus en een voorlichtingsavond over de gevaren van drugs. Een ander voorbeeld van inclusiviteit is de BSO, die sinds drie jaar door de week gebruikmaakt van een ruimte in het verenigingsgebouw.

En omdat de Rabobank deze rol van verenigingen - om mensen in de samenleving te verbinden - omarmt, kwam VV Achilles in beeld voor dit eerste partnership in Altena. “En door daarvoor geld beschikbaar te stellen, is in dit geval VV Achilles in staat om verder te werken aan een inclusieve samenleving.” VV Achilles bewijst zo dat ze toekomstgericht, vitaal en toekomstbestendig is en oog en aandacht heeft voor het algeheel welzijn van leden en de samenleving rondom de vereniging.

Daarnaast beschikt de Rabobank over kennis en kunde die verenigingen kan helpen bij zaken als marketing en hoe je bestuursleden en vrijwilligers tools geeft om mee te kunnen draaien in de vereniging. Een win-winsituatie. De heer Smits, secretaris van VV Achilles, vatte de reden om met de Rabobank dit partnership aan te gaan heel kernachtig samen: “Achilles is een onderdeel van het dorp en daarom doen we dit.”