Landbouwtransitie in Foodvalley

26 oktober 2023 16:10

Wat hebben we nodig om de landbouwtransitie in Foodvalley te versnellen? Kaders én elkaar. Dat maakte de drukbezochte talkshow Gedeelde Grond, die we in samenwerking met De Balie faciliteerden, heel duidelijk.

Nederland Lunteren 21 oktober 2023..Gedeelde grond: Foodvalley..Foto: Jan Boeve / De Balie

Fotograaf: Jan Boeve

Op maandag 23 oktober kwamen we in Lunteren samen met agrariërs, wetenschappers en beleidsmakers om te praten over de toekomst van de landbouw in Foodvalley. Vanuit verschillende perspectieven zochten we kritisch naar perspectief en begrip voor elkaar. De ruimtedruk in deze regio is namelijk hoog en de uitdagingen voor agrariërs zijn groot. Toch werd er ook hoopvol naar de toekomst gekeken, want aan kennis en de wil om samen te werken ontbreekt het in deze regio niet. Jacco van der Tak, burgemeester van Barneveld: “Als er één regio is die uit dit vraagstuk kan komen, dan is het wel de regio Foodvalley”.

Benieuwd naar de onderwerpen? Of wil je meer weten over de kijk van Rabobank, de gemeente of de wetenschap op dit thema? Bekijk de samenvatting op YouTube.