Een Brede Welvaart - De maatschappelijke kracht van ondernemen

4 oktober 2023 14:40

Vorig jaar heeft RaboResearch een rapport opgeleverd: de MRA staat op een tweesprong. In samenwerking met pakhuis de Zwijger hebben we een reeks van dialoogsessies georganiseerd. Samen naar meer woningen, democratisering van energievoorziening, gezond maal voor ons allemaal en gezamenlijk de kloof dichten waren onderwerpen va eerdere sessies.

We kijken terug een bijzondere slotconferentie Brede Welvaart bij Pakhuis de Zwijger donderdag 7 september jl. Otto Raspe deelde de nieuwe Brede Welvaart cijfers, de eerste resultaten van het kansengelijkheid onderzoek over opleidingsniveau en de transitie kracht van bedrijven. De Metropoolregio Amsterdam blijft kwetsbaar op het gebied van brede welvaart en heeft een meer dan gemiddelde transitie kracht voor bedrijven. Het benutten van het DNA van creativiteit en innovatie en focussen op de zeven opgaven van de MRA is het advies. Lector nieuwe economie Godelieve Spaans adviseerde bedrijven om te “ontnummeren” en te blijven experimenteren in publiek-private samenwerking.

Burgemeester Halsema deelde haar idee van een “Nieuw Amsterdams Verbond”, een nieuwe vorm van samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid op basis van gelijkwaardigheid. Een stichting en fonds dat los staat van de overheid en dat meedenkt en investeert in de ontwikkeling van de stad. De snelheid waarmee de sociale problemen groter worden houden immers de publieke voorzieningen niet meer bij. Juist de Amsterdamse koopkracht traditie is nu nodig in samenwerking met overheid en bedrijfsleven.

Tot slot een confronterende en inspirerende bijdrage van schrijfster en theatermaker Rebekka de Wit. Het eerste deel van de bijeenkomst is uitgezonde op AT5. De hele bijeenkomst kun je hier terugkijken.


Digizine Brede Welvaart in de MRA