Coöperatiekring Leiden-Haaglanden voor gelijke kansen voor kinderen

17 februari 2021 16:25

Kansenongelijkheid in de regio Leiden-Haaglanden. Vaak onzichtbaar en toch overal aanwezig. Door deel te nemen in de stichting Coöperatiekring Leiden-Haaglanden kunt u met uw vermogen, kennis en netwerk een bijdrage leveren aan een kansrijk toekomstperspectief voor kinderen vanaf 2 jaar & jongeren tot 23 jaar in onze regio.

“Waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen!”

Steeds meer klanten en leden uit de regio Leiden-Haaglanden maken zich druk over toenemende ongelijkheid in de regio. Zij vragen zich af hoe zij met hun vermogen kunnen bijdragen aan eerlijke kansen voor álle kinderen. Door de coronacrisis zijn de verschillen tussen kinderen in het onderwijs nóg groter geworden. Kinderen in een achterstandsituatie zijn nog verder achterop geraakt. Een aantal inwoners vindt dat het tijd wordt om hier iets aan te doen en heeft de handen ineengeslagen.

Coöperatiekring Leiden-Haaglanden

Klanten en leden van Rabobank hebben het initiatief genomen om de Coöperatiekring op te richten. Gelijke kansen en een financieel gezonde toekomst staan hoog op de maatschappelijke agenda. We willen onze gezamenlijke leefwereld versterken en toekomstbestendig maken. Ook is het onze ambitie om schenken aan een goed doel eenvoudiger, effectiever en leuker te maken. De stichting is ontstaan omdat klanten de selectie van een goed doel vaak complex vinden. Het is onduidelijk hoe het geld wordt besteed, welk resultaat is bereikt en missen betrokkenheid bij het project.

Schenken met impact en betrokkenheid

De Coöperatiekring komt jaarlijks een aantal keer samen. Tijdens deze bijeenkomsten kiezen de deelnemers gezamenlijk projecten om te financieren en worden de resultaten door de gekozen goede doelen toegelicht. U weet daardoor altijd welke impact de donatie heeft gehad. Deelname biedt de mogelijkheid uw eigen netwerk uit te breiden en leert u meer over kansengelijkheid, goede doelen en over schenken aan goede doelen. De Coöperatiekring is onafhankelijk van Rabobank en heeft een zelfstandig bestuur. Ook mensen die bij een andere bank bankieren kunnen deelnemen. Elke deelnemer doneert minimaal € 1.000.

Help mee!

Zet u zich ook in voor het bevorderen van kansengelijkheid voor alle kinderen in onze regio. Neem voor vragen en/of om u aan te melden als deelnemer contact op met uw accountmanager of kijk op www.cooperatiekring.nl/leiden-haaglanden.