Voordracht kandidaat ledenraad

18 december 2023 8:00

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’

Rabobank

Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank Bollenstreek zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

De ledenraad -bestaande uit 30 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank Bollenstreek. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van de openstaande vacatures draagt de directie de volgende kandidaten voor:

    Jolanda Volkerijk Sylvia Pennings

Het staat leden van Rabobank Bollenstreek vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 30 december 2023 een e-mail naar communicatie.LH@rabobank.nl. Mocht je interesse hebben om deel uit te maken van de ledenraad van Rabobank Bollenstreek, raadpleeg dan het ledenraadprofiel en stuur op basis hiervan een motivatie naar bovenstaand mailadres. Wij nemen vervolgens contact met jou op. Daarbij vertellen wij je graag wat er van een ledenraadslid verwacht wordt en wat je kunt doen om jezelf kandidaat te stellen.

Ben je het eens met de kandidaatstelling, dan hoef je niets te doen. De benoeming van de nieuwe leden van de ledenraad is dan per 30 december een feit.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je mailen naar communicatie.LH@rabobank.nl.