Voordracht kandidaat van onze ledenraad

2 januari 2023 16:26

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland

Verzend het artikel per e-mail

Voordracht van kandidaten van onze ledenraad

Rabobank is niet zomaar een financiële dienstverlener, maar een coöperatieve vereniging die gaat voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. We zetten onze kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie. De coöperatieve Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het zoeken naar oplossingen van maatschappelijke problemen in de samenleving. Onze missie: ‘Growing a better world together’.

Ledenraad

Een coöperatieve vereniging heeft leden. De belangen van onze leden (en klanten) worden behartigd door de ledenraad. Deze bestaat uit 30 tot 35 leden van de bank. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. Elk jaar vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats.

Kandidaat

Voor de invulling van de openstaande vacatures van de ledenraad van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland draagt de directie, in overleg met (een afvaardiging van) de ledenraad, de volgende kandidaat voor:

Alicia Slot, Gorredijk

Leden van Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland hebben het recht om hun bezwaren te uiten tegen de voorgestelde kandidaten. Stuur hiervoor vóór 20 februari 2023 een mail met motivatie naar communicatie.FRL@rabobank.nl.

Ben je het eens met de kandidaatstelling, dan hoef je niets te doen. De benoeming van het nieuwe lid van de ledenraad is dan per februari 2023 een feit.

Vragen?

De directie en ledenraad hopen met deze nieuwe samenstelling blijvend goed invulling te geven aan de invloed en betrokkenheid die je hebt als lid. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je mailen naar communicatie.frl@rabobank.nl.