Coöperatiefonds keert € 32.500,- uit

30 december 2022 16:40

De werkgroep Coöperatief Dividend van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland kent in het vierde kwartaal van 2022 aan 5 projecten in de regio een totale bijdrage van € 32.500,- toe. Deze werkgroep Coöperatief Dividend bestaat uit ledenraadsleden.

Verzend het artikel per e-mail

Het Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

In 2022 keerde het Rabobank Coöperatiefonds vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 maart. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/heerenveen-zuidoost-friesland.

Overzicht toezeggingen

Stichting Voedselbank Heerenveen: Verhuizing naar een duurzamer pand, € 5.000,- Vereniging De Zonnebloem: Het rolstoel fietsenproject in Friesland, € 10.000,- Tennisvereniging LTC Gorredijk: Toekomstbestendige accommodatie (project gravelbanen), € 2.500,- Oudervereniging OBS De Lamer: Vernieuwing van het schoolplein, € 7.500,- Stichting Comprix: Het realiseren van een multifunctionele en groene ontmoetingsplek in de Lindewijk in Wolvega, € 7.500,-

OBS De Lamer ontvangt een cheque van € 7.500,- van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.
Foto: Lenus van der Broek