Coöperatiefonds keert € 44.000,- uit

30 december 2022 17:12

De werkgroep Coöperatief Dividend van Rabobank Drachten Noordoost Friesland kent in het vierde kwartaal van 2022 aan 8 projecten in de regio een totale bijdrage van € 44.000,- toe. Deze werkgroep Coöperatief Dividend bestaat uit ledenraadsleden.

Verzend het artikel per e-mail
Coöperatiefonds keert € 56.250 uit

Het Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

In 2022 keerde het Rabobank Coöperatiefonds vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 maart. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/drachten-noordoost-friesland.

Overzicht toezeggingen

Voetbalvereniging Bakkeveen: Verduurzaming van de kantine, € 5.000,- Voetbalvereniging Dokkum: Het project Samen staan we sterk! - Clubhuis Harddraverspark in nieuwe setting voor een breed publiek met meerdere functionaliteiten, € 10.000,- Dorpsbelang Broeksterwoude: Het realiseren van een aantrekkelijk centrum - De Brink foar ús allegear, € 8.000,- Stifting Kom mar op: Het reizend Iepenloftspul 'In pakje foar Pandarello' ter bevordering en versterking van het Friese amateurtoneel, € 5.000,- Voetbalvereniging Holwerd: Verduurzaming van sportpark 'de Morgenzon', € 5.000,- Stichting Kunst aan Huis Lauwersland: De Kunst aan Huis Route Lauwersland; de beleving van kunst, landschap, locatiebezoek en ontmoeting, € 1.000,- MFA Fjildsicht Blije Het toekomstbestendig maken van de ontmoetingsplaats in Blije, € 5.000,- Stichting Voedselbank Smallingerland Voor verduurzaming van het pand door het plaatsen van zonnepanelen, € 5.000,-