Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank H'veen-Zuidoost Friesland

2 februari 2023 16:51

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland

Verzend het artikel per e-mail
Kantoor Heerenveen

Wisselingen in de ledenraad van jouw lokale bank

De ledenraad behartigt jouw belangen als lid en klant. Zij is sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. In de samenstelling van de ledenraad zijn elk jaar wisselingen. De kandidaten zijn in januari voorgedragen via onze website en hierop zijn geen bezwaren geuit. Ook zijn er geen tegenkandidaten ingediend. Omdat er sprake was van een passende voordracht (evenveel kandidaten als vacatures) hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden; de voorgestelde kandidaten zijn automatisch benoemd.

Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank H'veen-Zuidoost Friesland

Per 1 februari 2023 treden toe tot de ledenraad van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland:

Gerard van den Akker, Wolvega Nic Bakker, De Knipe Harold Brouwer, Heerenveen Fimke Hijlkema, Haulerwijk Eduard Kuijt, Heerenveen Emiel Lolkema, Aldeboarn Alicia Slot, Gorredijk Klaas Sietse Spoelstra, Terband

Voor het totaaloverzicht van de samenstelling van de ledenraad -> klik hier