Tekort van 72.000 ouderenwoningen dreigt in de regio

10 januari 2023 16:25

In regio Leiden-Haaglanden zal de huisvesting voor ouderen sterk moeten worden uitgebreid. Tot 2040 zullen er 72.000 ouderenwoningen bij moeten komen, blijkt uit onderzoek van ABF en Rabo Research.

Om de krachten van alle betrokken partijen te bundelen, organiseert Rabobank een serie dialoogsessies ‘Toekomstbestendig wonen’. Onder de aanwezigen zijn vertegenwoordigers van woningcorporaties, zorgorganisaties, bouwbedrijven, ondernemers, ouderenbonden, zorgverzekeraars, het onderwijs en de overheid.

“Minister De Jonge van Volkshuisvesting liet onlangs weten dat er in heel Nederland in de komende acht jaar 917.000 woningen bij moeten komen”, zegt Wim Nobel, directeur coöperatieve Rabobank. “Maar liefst een kwart daarvan moet onze regio: Zuid-Holland gerealiseerd worden. Niemand kan dat alleen oplossen. We zullen het met elkaar moeten doen. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben wij als Rabobank daarom het initiatief tot deze dialoogsessie genomen.”

Vitale gemeenschappen voor drie problemen

“Eigenlijk hebben we in onze regio drie problemen tegelijkertijd”, constateert Marius Hovius, eveneens directeur coöperatieve Rabobank. “Allereerst zie je een toenemende vergrijzing: tot 2040 komen er in onze regio ruim honderdduizend 65-plus huishoudens bij. Daarnaast is er een steeds groter tekort aan zorgmedewerkers. En tot slot is er een groot tekort aan woningen.”

Alleen investeren in het bouwen van nieuwe woningen is niet voldoende om dit drievoudige probleem – woningtekort, vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel – op te lossen, maakt Hovius duidelijk. “Een andere manier van denken kan echter wél bijdragen aan een oplossing. Dat is het idee om te komen tot vitale gemeenschappen. In die vitale gemeenschappen wonen jong en oud bij én met elkaar. Ouderen kunnen zo lang mogelijk thuis wonen, ondersteund door domotica, e-health én hun netwerk. En in de buurt zijn alle benodigde voorzieningen voorhanden: winkels, gezondheidscentra, sportfaciliteiten en openbaar vervoer.”

Samenwerken om snelheid te maken

Dat vraagt volgens Nobel echter wel om een gevarieerd bouwaanbod en het maken van nieuwe verbindingen. “Zoals gebouwen waar ook zorg wordt geleverd, gemeenschappelijke hofjes en woonvormen waarbij jong en oud samen onder één dak leven. Maar één ding is duidelijk: er ligt een enorme opgave om de komende decennia die woningbouw daadwerkelijk te realiseren in onze regio. En dus zullen we met alle betrokken partijen de krachten moeten bundelen. Deze dialoogsessie zien we als een startpunt. Het doel is om een regionalecoalitie te vormen, zodat we vaart kunnen maken bij het oplossen van dit urgente maatschappelijke vraagstuk. Als Rabobank willen we daar – samen met zorgverleners, zorginstellingen, gemeenten, provincie, projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere betrokkenen – graag onze bijdrage aan leveren.”

Ook bijdragen?

Ben je betrokken bij deze uitdaging en gemotiveerd om in gezamenlijkheid aan oplossingen te werken? Neem dan contact op met Rabobank en sluit je aan bij de coalitie. Bel (088) 722 66 00 en vraag naar Els van Oosten.