Coöperatiefonds Helmond Peel Noord ondersteunt 5 nieuwe initiatieven!

15 februari 2023 16:28

Recentelijk heeft het Coöperatiefonds een vijftal verenigingen/stichtingen kunnen ondersteunen bij initiatieven die allemaal betrekking hebben gehad op één van de vijf Rabobank thema’s: Versterken van lokale gemeenschappen, Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Energietransitie, Duurzaam Ondernemen en Banking4Food. Via het Coöperatiefonds steunt Rabobank initiatieven die de regio versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van de regio Helmond Peel Noord.

Verzend het artikel per e-mail

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de commissie Coöperatiefonds die bestaat uit leden van onze ledenraad. De commissie beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds ontvangen. In 2023 vindt 4 keer (het eerste overleg van 2023 heeft al plaatsgevonden) een beoordelingsronde plaats. De vijf verenigingen/stichtingen die recentelijk een bijdrage hebben ontvangen zijn:

1. Helmonds Muziek Corps: Ter gelegenheid van het 140-jarig jubileum biedt het Corps de Helmondse bevolking een aantal muzikale cadeautjes. Één ervan is sterk gericht op muzikale activiteiten voor kinderen. Met het aanbieden van P bones willen ze bereiken dat alle Helmondse basisschoolkinderen uit de groepen 5/6 mogen ervaren wat het is om zelf muziek te maken. Ook proberen ze de kinderen te interesseren in het samen muziek (leren) maken bij de diverse Helmondse fanfares en harmonieën.

2. Stichting Dorpshuizen Laarbeek: de gevraagde bijdrage is ten behoeve van de renovatie van de darts. In het Dorpshuis in Lieshout en het Buurthuis in Mariahout zijn totaal vijf biljarts aanwezig die dagelijks worden gebruikt door vele bezoekers. Het aantal gebruikers van de biljarts is flink toegenomen.

3. Stichting Fuse Streetrock: StreetRock is bekend in de gehele regio en wordt gezien als het gezellige muziekfestival wat al jarenlang in het centrum van Bakel plaatsvindt. Door de ca 125 vrijwilligers en vele sponsoren kunnen ze tot nu toe aan het concept van gratis toegankelijkheid vasthouden. Door de gratis toegankelijkheid blijft het voor iedereen laagdrempelig om binnen te komen.

4. Stichting PlatOO: De gevraagde bijdrage is voor het verduurzamen van het schoolplein. Zij willen samen met de kinderen, ouders, teamleden en dorpsgenoten een groen en gezond schoolplein realiseren voor de kinderen van Openbare Basisschool de Driehoek, maar ook voor andere kinderen in de wijk.

5. Stichting Gemeenschapshuis de Loop: Voor de aanleg van een jeu de boules baan en binnen deze aanvraag in het bijzonder voor een scorebord en een ergonomische bank voor de ouderen naast het speelterrein.

Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee dat gericht is op het verbeteren van de maatschappelijke, sociale, culturele en economische omgeving in Helmond Peel Noord? En zoek je naar kennis, netwerk en/of financiële middelen om dit idee te realiseren? Dan biedt het Rabo Coöperatiefonds wellicht een uitkomst.

Wil jij meer weten over het Coöperatiefonds en onze overige fondsen? Je leest meer via deze link: Onze coöperatieve bijdrage - Helmond Peel Noord - Rabobank