Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Regio Eindhoven versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

de aanvrager is een officiële stichting of vereniging de vereniging of stichting bankiert in principe bij Rabobank Regio Eindhoven; het project vindt plaats in de gemeente Best, Eindhoven, Geldrop, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel of Veldhoven de aanvraag is voorzien van plan van aanpak en een sluitende begroting de aanvrager is niet financieel afhankelijk van de Rabobank (co-financiering) bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen; in geval van een evenement dient de aanvraag minimaal zes weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn.

Niet in aanmerking komen:

politieke, milieubelastende of religieuze projecten; individuen; projecten die behoren tot de taak van overheid of gemeente; projecten die bestaan uit dekking van de exploitatiekosten; projecten die commercieel zijn, een winstoogmerk hebben of aan fondsenwerving doen voor een andere partij; Geen (combinatie) reguliere financieringsverzoeken; projecten die al zijn gestart of afgerond; terugkerende projecten, die al eerder een bijdrage hebben ontvangen uit het Coöperatiefonds feesten, jubilea, renovaties, vervanging van middelen (zoals instrumenten of kleding)
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
1 oktober 20 oktober

Aanvraag indienen