Energiecoöperatie

Als Rabobank ondersteunen we lokale energiecoöperaties, in welke fase van je project je je ook bevindt. Dit doen we met kennis via het platform ‘de Projectcentrale’, door het openen van een bankrekening, verzekeren en met financiering.

Het openen van een bankrekening

Bij de start van de coöperatie of een nieuw project heb je een bankrekening nodig voor het ontvangen van contributies en subsidies en het doen van betalingen. Voor de bank is er een verschil of er al sprake is van het aantrekken van gelden van derden. Zolang er nog geen sprake is van 'het aantrekken van geld van het publiek' geldt een verkorte vereenvoudigde procedure. Als dit het geval is, geef dit dan ook duidelijk aan bij het aanvragen van de rekening. Vraag deze rekening aan.

Verzekeringen

Bij het starten van een energiecoöperatie komen ook risico’s kijken. Naast het verzekeren van de zonnepanelen en aansprakelijkheid is het voor een coöperatie ook belangrijk om het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico af te dekken. Wil je meer weten neem contact op via Informatie Verzekeringen.

Kennis over projectontwikkeling

De Projectcentrale is een initiatief van Energie Samen, Energie van Utrecht en de Rabobank. Het platform deelt kennis, ervaring en tools uit de coöperatieve duurzame energiesector om projecten succesvol te ontwikkelen. Inclusief informatie over het opzetten van een energiecoöperatie, het ontwikkelen van een project en het aantrekken van geld. Je vindt hier stappenplannen, bijbehorende documenten en contactgegevens en ervaringen van andere coöperaties.

Ontwikkelkosten

Bij (kleinschalige) projecten is veelal behoefte aan ontwikkelgeld. Een deel van deze kosten wordt vaak gedekt uit subsidies van gemeentelijke of provinciale overheden. Ontwikkelkosten kunnen niet bancair worden gefinancierd. Kijk voor mogelijkheden op de site van Energie Samen.

Projectfinanciering

Voor de financiering van het project zijn er diverse mogelijkheden, afhankelijk van het benodigde bedrag.

Overbruggingslening eigen inbreng coöperatie

Rabobank biedt energiecoöperaties de mogelijkheid om een deel van de eigen inbreng, het eigen vermogen, te financieren via een overbruggingslening. Na de oplevering van het project wordt de overbruggingslening afgelost met opgehaald kapitaal van de leden. Dit biedt in een vroeg stadium meer duidelijkheid over de financiering, is er flexibiliteit voor leden en een versnelling van het project. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op.

Subsidie Energiecooperatie (SCE)

Naast de reguliere SDE++ subsidie voor grote zon- of windprojecten, komt een energiecoöperatie in aanmerking voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De SCE-subsidie is een exploitatiesubsidie voor 15 jaar met een gegarandeerde basisprijs per opgewekte kWh. In aanmerking komen zonprojecten met een piekvermogen tussen de 15 kWp en 500kWp. Aanvraag verloopt via RVO: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) (rvo.nl).

De klantreis van een energiecoöperatie

1

Start coöperatie

Statuten, website, werven vrijwilligers, inrichting bestuur et.

2

Ontwikkeling klein project

Aanvragen subsidie, vinden dak/grond, business case opstellen, offertes aanvragen

3

Realisatie klein project

Leden/participanten werven, inrichten administratie, realisatie installatie

4

Ontwikkeling groot project

Plan van aanpak, aanvragen vergunning, en SDE++, opstellen business case

5

Realisatie groot project

Gunnen opdracht, afsluiten contacten zoals EPC, O&M, PPA, etc. 80 tot 90% financiering via projectfinanciering

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie?