Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Wij helpen je graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Binnen Rabo Verenigingsondersteuning werken we samen met partner NOC*NSF. We bieden 1-op-1 ondersteuning aan voor specifieke verenigingsvraagstukken, workshops en masterclasses op onderwerpen als ‘modern besturen’, ‘leden werven en binden’ en ‘geld generen’. Door het overbrengen van kennis en het delen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van je club waar te maken.

Fonds Duurzame Initiatieven

Via het Fonds Duurzame Initiatieven steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die Peelland Zuid blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

Neem voor meer informatie contact op met Wendy Maas, adviseur Marktbewerking, Communicatie & Coöperatie. Je bereikt haar via tel. 06 103 897 61.

Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met duurzame initiatieven kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Duurzame Initiatieven.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

de aanvrager is een officiële stichting of vereniging de vereniging of stichting bankiert in principe bij Rabobank Peelland-Zuid; het project vindt plaats in de regio Peelland-Zuid de aanvraag is voorzien van plan van aanpak en een sluitende begroting de aanvrager is niet financieel afhankelijk van de Rabobank (co-financiering) bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen;

Niet in aanmerking komen:

politieke, milieubelastende of religieuze projecten; individuen; projecten die behoren tot de taak van overheid of gemeente; projecten die bestaan uit dekking van de exploitatiekosten; projecten die commercieel zijn, een winstoogmerk hebben of aan fondsenwerving doen voor een andere partij; Geen (combinatie) reguliere financieringsverzoeken; projecten die al zijn gestart of afgerond; terugkerende projecten, die al eerder een bijdrage hebben ontvangen uit het Fonds Duurzame Initiatieven feesten, jubilea, renovaties, vervanging van middelen (zoals instrumenten of kleding)
Terug naar overzicht