Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Om deze onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit noemen we Rabo ClubSupport.

Rabo Clubsupport: kennis & netwerk

Iedere vereniging en stichting heeft vanzelfsprekend zijn eigen unieke ambities. En binnen iedere vereniging en stichting spelen specifieke thema’s en vraagstukken een rol. Op welk gebied wil jouw club zich versterken? Door het binden van meer vrijwilligers? Door verduurzaming van de accommodatie? Een solide sponsorplan? Welke ambities jouw vereniging ook heeft, wij helpen je graag verder met het realiseren ervan.

Dat doen we met 1-op-1 begeleiding, masterclasses en workshops.

Wil je meer weten over verenigingsondersteuning?

Rabo ClubSupport: financiële ondersteuning

Rabobank geeft clubs ieder jaar de kans om een financiële bijdrage te ontvangen met Rabo ClubSupport. Hoeveel deze bijdrage is, hangt af van het aantal stemmen dat een club krijgt. Leden van jouw lokale bank mogen namelijk hun stem uitbrengen op hun favoriete stichting, club of vereniging. Hoe meer stemmen je werft, hoe groter de bijdrage voor jouw club.

Kijk hier voor meer informatie

Fonds Duurzame Initiatieven

Via het Fonds Duurzame Initiatieven steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die Peelland Zuid blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

Dien hier je initiatief in: https://www.rabo-maatschappelijkbetrokken.nl/peelland-zuid/aanvraagformulier

Neem voor meer informatie contact op met Wendy Maas, adviseur Marktbewerking, Communicatie & Coöperatie. Je bereikt haar via tel. 06 103 897 61.

Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met duurzame initiatieven kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Duurzame Initiatieven.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

de aanvrager is een officiële stichting of verenigingde vereniging of stichting bankiert in principe bij Rabobank Peelland-Zuid;het project vindt plaats in de regio Peelland-Zuidde aanvraag is voorzien van plan van aanpak en een sluitende begrotingde aanvrager is niet financieel afhankelijk van de Rabobank (co-financiering)bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen;

Niet in aanmerking komen:

politieke, milieubelastende of religieuze projecten;individuen;projecten die behoren tot de taak van overheid of gemeente;projecten die bestaan uit dekking van de exploitatiekosten;projecten die commercieel zijn, een winstoogmerk hebben of aan fondsenwerving doen voor een andere partij;Geen (combinatie) reguliere financieringsverzoeken;projecten die al zijn gestart of afgerond;terugkerende projecten, die al eerder een bijdrage hebben ontvangen uit het Fonds Duurzame Initiatievenfeesten, jubilea, renovaties, vervanging van middelen (zoals instrumenten of kleding)
Terug naar overzicht