Rabobank

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

De subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk vastgoed is bedoeld om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om verduurzamen. Denk aan scholen, zorginstellingen, culturele instellingen, musea of gebouwen van andere non-profit instanties. Met DUMAVA wordt een bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling van minimaal 55% CO₂-reductie in 2030 en energie-neutrale gebouwen in 2050.

Rabobank

DUMAVA in het kort

    Subsidie voor energieadvies en uitvoering van verduurzamingsmaatregelen van gebouwen met een maatschappelijk functie Uitvoering van een pakket van maatregelen die leiden tot een energieprestatieverbetering van minimaal 3 energielabelstappen tot Energielabel B of de renovatiestandaard De subsidie is maximaal € 1,5 miljoen subsidie

DUMAVA: Voor wie?

Alleen eigenaren die vallen onder de definitie maatschappelijk vastgoed komen in aanmerking. Onder maatschappelijk vastgoed wordt verstaan:

    Zorginstellingen zoals een ziekenhuis of verzorgingstehuis Theaters, poppodia, schouwburgen Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Religieuze instellingen Rijksmonumenten (m.u.v. woonfunctie) Dieren- en plantentuinen

Belangrijk is dat de sector voorkomt op de lijst van goedgekeurde SBI-codes van het RVO. Raadpleeg het overzicht hier. Bij cultuurinstellingen moet sprake zijn van een culturele ANBI-status.

DUMAVA: Waarvoor krijg je subsidie?

Je kunt subsidie ontvangen voor energieadvies, het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen en het aanvragen en registreren van een energielabel. Voorwaarde is dat de verduurzamingsmaatregelen op de maatregelenlijst van de RVO staan. Voorbeelden zijn HR++-glas, het isoleren van muren, vloeren en daken, het installeren van een warmtepomp, het aanleggen van een groen dak of groene gevel de aanschaf van een batterij.

DUMAVA: Hoeveel subsidie kun je krijgen?

Voor hoeveel subsidie kom je in aanmerking? Dat hangt af van de maatregelen die je wilt uitvoeren:'

    Je ontvangt 20% subsidie voor het uitvoeren van maximaal 3 losse verduurzamingsmaatregelen Bij het uitvoeren van een pakket aan verduurzamingsmaatregelen met minimaal 3 energielabelstappen tot Energielabel B is de subsidie 30% Bij het uitvoeren van een pakket aan verduurzamingsmaatregelen naar de renovatiestandaard is de subsidie 40%. Verduurzamen volgens de renovatiestandaard betekent dat je minimaal Energielabel A++ of A+++ gaat behalen na afloop van het project. Het bedrag dat je maximaal kunt ontvangen is € 1,5 miljoen.

DUMAVA: De voorwaarden

Deze subsidieregeling is voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Organisaties die inkomsten- of vennootschapsbelasting moeten afdragen komen niet in aanmerking voor DUMAVA. Hiervoor gelden andere regelingen, zoals de EIA en de MIA/Vamil. DUMAVA is ook niet mogelijk als het vastgoed moet voldoen aan de energielabel C plicht voor kantoren of voor maatregelen volgens de Energiebesparingsplicht. Een aantal van de overige voorwaarden zijn:

    Je voert maatregelen uit op advies van een erkende adviseur en die op de Maatregelenlijst staan. Het gaat om bestaand vastgoed (ouder dan 2012). Voor niet-monumentale panden moet het maatregelenpakket leiden tot een energieprestatieverbetering van minimaal 3 energielabelstappen tot Energielabel B óf de renovatiestandaard. Voor monumenten moet het maatregelenpakket leiden tot een energieprestatieverbetering gemeten als een vermindering van het primaire energieverbruik met minstens 20% óf Een energieprestatieverbetering van minimaal 3 energielabelstappen tot ten minste de renovatiestandaard. Als je al een andere subsidie voor verduurzamingsinvesteringen hebt aangevraagd (zoals bijvoorbeeld ISDE), dan komen deze investeringen niet meer voor een DUMAVA-subsidie in aanmerking.
Rabobank

DUMAVA aanvragen

Check bij de RVO of je op dit moment een aanvraag kan doen. Kan dat op dit moment niet? Ga dan wel door met je voorbereiding. Dan kun je je aanvraag bij de volgende ronde meteen indienen. Doe in ieder geval eerst de subsidieaanvraag en ga pas dan met je verduurzaming aan de slag.

DUMAVA bij de RVO

Je duurzame ambities financieren

Weet je al waarin je wilt investeren? Bereken in 30 seconden een indicatie van je rente en maandbedrag voor een financiering tot €1 miljoen. Liever eerst sparren met een adviseur? Dat kan ook!