Foto van zonnenpanelen

De Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeer je in een nieuw bedrijfsmiddel dat duurzame energie toepast, energiezuinig is of de uitstoot van CO₂ verminderd? Dan komt deze investering mogelijk in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hiermee kun je 40% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Daarmee wordt het bedrag waar je belasting over moet betalen, lager. EIA levert gemiddeld 10% netto voordeel op. Naast de gebruikelijke afschrijvingen en een lagere energierekening.

De EIA in het kort

    Voor bedrijfsmiddelen die op duurzame energie draaien, zuiniger zijn of de uitstoot van CO₂ reduceren Energiebesparende investeringen met een terugverdientijd tussen de 5 en 15 jaar komen in aanmerking Bedrijfsmiddelen moeten op de energielijst van RVO vermeld staan Een aanvraag moet binnen 3 maanden na de opdrachtverstrekking worden ingediend bij RVO Je kunt van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst Belastingbesparing die kan oplopen tot 10%

EIA: Waarvoor?

De energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, of onderdelen daarvan, een fiscaal voordeel. De EIA richt zich op het stimuleren van investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die energie of het vervangen van bestaande bedrijfsmiddelen door energie-efficiëntere bedrijfsmiddelen.

Investeringen in bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie en energieadvies die op de Energielijst staan komen in aanmerking voor dit fiscaal voordeel. Bekijk de mogelijkheden per categorie:

Rabobank

EIA: De bedragen

De EIA is een extra aftrekpost, die bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek komt. Je kunt 40% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Daarmee wordt het bedrag waar je belasting over moet betalen lager. Gemiddeld genomen levert de regeling een belastingvoordeel op van 10%.

EIA: De voorwaarden

Een van de belangrijkste voorwaarden van de EIA is dat de investering voorkomt op de Energielijst van de RVO. Deze lijst wordt elk jaar opnieuw door de overheid vastgesteld.

Dit is niet de enige voorwaarde om voor de EIA in aanmerking te komen. Een aantal andere voorwaarden zijn:

    De investering is minimaal € 2.500 Meld de investering op tijd: de hoofdregel is binnen 3 maanden nadat de investeringsverplichting voor het bedrijfsmiddel is aangegaan. Het gaat om een nieuw bedrijfsmiddel
    Als er vergunningen en certificaten nodig zijn, dan moet je die bij de aanmelding kunnen laten zien
Rabobank

EIA aanvragen

Gebruik maken van deze regeling? Je kunt het hele jaar door investeringen aanmelden voor EIA. Maar zorg er wel voor dat je je aanvraag op tijd doet. Je kunt voor de EIA zowel de aanschafkosten als de voortbrengingskosten van de investering melden. Hiervoor gelden verschillende indientermijnen. Zorg er wel voor dat je de aanvraag op tijd indient. Aanvragen van EIA is eenvoudig snel zelf te regelen. Ga naar de website van de RVO en doe de aanvraag.

EIA aanvragen via rvo.nl
phone

Hulp nodig?