Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen, worden afgekort als MIA en Vamil. Het gaat om twee verschillende regelingen, maar ze worden vaak gecombineerd. Hiermee kun je voordeliger investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dit kan van alles zijn: een elektrische bedrijfsauto, energiezuinige ventilatoren, duurzaam verpakkingsmateriaal of een toepassing om restwarmte opnieuw in te zetten.

MIA en VAMIL in het kort

Fiscale regelingen voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken Veel middelen vallen onder de regelingen. Denk aan een elektrische auto's, zonnepanelen of isolatie. Het fiscale voordeel kan oplopen tot 14% van het investeringsbedrag Eenvoudig zelf aan te vragen

MIA en Vamil: Voor wie?

Deze fiscale regelingen zijn bedoeld voor bedrijven. Maar ook stichtingen en verenigingen kunnen in aanmerking komen als zij zakelijk belastingplichtig zijn.

MIA en Vamil: Voor welke investeringen?

Veel milieuvriendelijke investeringen komen in aanmerking voor de MIA en Vamil. De RVO maakt hierbij onderscheid tussen 5 sectoren en thema's:

 1. Industrie
  Je investeert in bedrijfsmiddelen die jouw industriële processen verduurzamen. Een slimmere manier om afval te verwerken, de productie van waterstof, duurzamere verpakkingen of het terugbrengen van stikstofemissie bijvoorbeeld. Een overzicht met de verschillende opties vind je hier.

 2. Landbouw
  Je investeert in duurzame landbouw. Denk hierbij aan manieren om voedselverspilling tegen te gaan of duurzame teeltsystemen. Check deze infographic voor meer voorbeelden.

 3. De gebouwde omgeving
  Je investeert in klimaatvriendelijke bouwoplossingen. Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen die extreme hitte of wateroverlast als gevolg van heftige regenbuien tegengaan. Check dit overzicht.

 4. Circulaire economie
  Je investeert in grondstoffen die het milieu minder belasten, de levensduur van producten verlengen of technieken die afval omzetten in nieuwe producten. Check hier of je bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat.

 5. Mobiliteit
  Je investeert in duurzamer transport. Hierbij kun je onder meer denken aan elektrische bestelauto's, energiezuinig transport of laadpunten op het bedrijventerrein. Deze infographic vertelt je meer.

MIA en Vamil: Hoeveel levert het op?

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Dit levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Door gebruik te maken van MIA en Vamil kan het belastingvoordeel netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Je komt voor de MIA of Vamil in aanmerking als je investeert in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan en als deze voldoen aan de daarin gestelde eisen. Deze lijst is door RVO samengesteld.

MIA en Vamil: De voorwaarden

Ieder jaar publiceert de RVO een nieuwe Milieu- en Energielijst. Je komt voor de MIA of Vamil in aanmerking wanneer je investeert in duurzame bedrijfsmiddelen of technieken die op deze lijst staan.

Verder gelden deze algemene voorwaarden:

De investeringskosten zijn minimaal € 2.500 Het gaat om een nieuw bedrijfsmiddel (voor gebruikte voertuigen gelden uitzonderingen) Je beschikt over vergunningen en certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dat voorschrijft Meld het bedrijfsmiddel binnen 3 maanden nadat je de verplichting tot aankoop bent aangegaan

MIA en Vamil aanvragen

Je kunt het hele jaar door investeringen aanmelden voor Mia \ Vamil. Dit is eenvoudig zelf te regelen via de RVO. Je krijgt vervolgens een ontvangstbevestiging. Bewaar die goed, want je heb deze informatie nodig bij je belastingaangifte. De Belastingdienst beslist uiteindelijk of je voor de aftrekregeling in aanmerking komt. In sommige gevallen geeft de RVO daarover advies.

MIA en Vamil aanvragen
phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer