Stimulering Duurzame Energiewinning en Klimaattransitie (SDE++)

SDE++ staat voor Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie. Het is één van de bekendste groene subsidies voor ondernemers. CO2-besparen en investeren in schone energie wordt hiermee financieel aantrekkelijker. De SDE++ is extra interessant voor bedrijven met energie-intensieve processen.

SDE++ in het kort

    Voor het opwekken van duurzame energie zoals zonnepanelen of windenergie Voor het investeren in technieken die de uitstoot van CO₂ tegengaan. Voor grootschalige projecten Het gaat niet om een vaste vergoeding maar een subsidie die per jaar kan variëren

SDE++: Voor wie?

De SDE++ is een interessante subsidie voor bedrijven met energie-intensieve processen in de sectoren industrie, logistiek en mobiliteit, landbouw, elektriciteit en gebouwde omgeving.

SDE++: Waarvoor krijg je subsidie?

Je kunt de SDE++ aanvragen voor 2 doelen: het opwekken van duurzame energie of het investeren in technieken die de uitstoot van CO₂ tegengaan. De overheid heeft hiervoor 5 categorieën aangemerkt:

1. Hernieuwbare elektriciteit
Zon, wind, osmose en waterkracht.

2. Hernieuwbare warmte
Vergisting en verbranding van biomassa, compostering van champost, (ultra)diepe geothermie en zonthermie.

3. Hernieuwbaar gas
Vergisting en vergassing van biomassa.

4. CO₂-arme warmte
Onder andere elektrische boiler, Zon-PVT met warmtepomp, industriële warmtepomp, lucht-water-warmtepomp, daglichtkas, ondiepe geothermie en hergebruik van restwarmte.

5. CO₂-arme productie
Afvang en opslag van CO₂, productie van waterstof en geavanceerde hernieuwbare brandstoffen.

SDE++: Hoeveel subsidie kun je krijgen?

De hoogte van de SDE++-subsidie is afhankelijk van het aanvraagbedrag en van de opbrengsten van geleverde energie of gereduceerde CO₂-uitstoot. Hoeveel subsidie je ontvangt, verschilt per categorie.

De berekening van de uiteindelijke SDE++-subsidie is ingewikkeld. Advies is daarom, om je voor de SDE++ subsidie te laten begeleiden door een adviseur. Een aantal factoren die bij de bepaling van de hoogte van de subsidie meespelen zijn:

SDE++: De voorwaarden

Zoals bij elke subsidie gelden er voorwaarden. Dit zijn de belangrijkste om rekening mee te houden:

    Subsidie aanvragen kan niet achteraf. Vraag dus eerst subsidie aan voordat je een definitieve koopovereenkomst aangaat. Je bent zelf de producent van de duurzame energie of CO₂-reducerende installatie. Voor een aantal technieken is de subsidie alleen als je beschikt over een grootverbruikersaansluiting (minimaal 3 x 80 Ampère). Maximaal 50% van het piekvermogen van zonnepanelen mag worden terug geleverd aan het elektriciteitsnet Je kunt per adres maximaal 1 SDE++-subsidie per indieningsronde aanvragen.

Maak je gebruik van deze regeling, dan vallen de meeste andere duurzame subsidies automatisch af. Daarnaast gelden er voor diverse categorieën specifieke voorwaarden. Controleer die goed bij het RVO voordat je aan de slag gaat.

Het is dit jaar ook voor het eerst mogelijk om een eerder ingediende SDE++ aanvraag in te trekken als het project door kostenstijgingen niet rendabel te exploiteren is. Dit kan alleen door het sturen van een onderbouwde intrekking aan RVO. Na een geaccepteerde intrekking mogen deze projecten opnieuw een aanvraag indienen voor een hoger subsidiebedrag in de SDE++ ronde van 2023.

SDE++: Aanvragen

Een belangrijk kenmerk van de SDE++ is dat de regeling werkt met een ‘gefaseerde’ openstelling verdeeld over jaarlijkse aanvraagrondes. De subsidie is beperkt open voor aanvragen. Meer weten over het aanvragen? Check de pagina van de RVO.

Rabobank

Je duurzame ambities financieren

Jouw duurzame plannen al in een vroeg stadium bespreken met een accountmanager? Dat kan! Maak een afspraak om telefonisch of via een videogesprek met ons te sparren. Weet je al welke investering je wilt doen? Start dan je berekening en ontdek je financieringsmogelijkheden.

Start je berekening
phone

Hulp nodig?