Stimulering Duurzame Energiewinning en Klimaattransitie (SDE++)

SDE++ staat voor Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie. Het is één van de bekendste groene subsidies voor ondernemers. CO2-besparen en investeren in schone energie wordt hiermee financieel aantrekkelijker. De SDE++ is extra interessant voor bedrijven met energie-intensieve processen.

SDE++ in het kort

Voor het opwekken van duurzame energie zoals zonnepanelen of windenergie Voor het investeren in technieken die de uitstoot van CO₂ tegengaan. Voor grootschalige projecten Het gaat niet om een vaste vergoeding maar een subsidie die per jaar kan variëren

SDE++: Voor wie?

De SDE++ is een interessante subsidie voor bedrijven met energie-intensieve processen.

SDE++: Waarvoor krijg je subsidie?

Je kunt de SDE++ aanvragen voor 2 doelen: het opwekken van duurzame energie of het investeren in technieken die de uitstoot van CO₂ tegengaan. De overheid heeft hiervoor 5 categorieën aangemerkt:

1. Hernieuwbare elektriciteit
Zon, wind, osmose en waterkracht.

2. Hernieuwbare warmte
Biomassa (vergisting en verbranding), compostering champost, geothermie (ultra)diep en zonthermie.

3. Hernieuwbaar gas
Biomassa (vergisting en vergassing).

4. CO₂-arme warmte
Elektrische boiler, Zon-PVT met warmtepomp, industriële warmtepomp, aquathermie, daglichtkas, geothermie ondiep, restwarmte en hybride glasoven.

5. CO₂-arme productie
Afvang en opslag van CO₂ en productie van waterstof door middel van elektrolyse en geavanceerde hernieuwbare brandstoffen.

SDE++: Hoeveel subsidie kun je krijgen?

De hoogte van de SDE++-subsidie is afhankelijk van het aanvraagbedrag en van de opbrengsten van geleverde energie of gereduceerde CO₂-uitstoot. Hoeveel subsidie je ontvangt, verschilt per categorie.

De berekening van de uiteindelijke SDE++-subsidie is een ingewikkeld. Advies is daarom, om je voor de SDE++ subsidie te laten begeleiden door een adviseur. Een aantal factoren die bij de bepaling van de hoogte van de subsidie meespelen zijn:

SDE++: De voorwaarden

Zoals bij elke subsidie gelden er voorwaarden. Dit zijn de belangrijkste om rekening mee te houden:

Subsidie aanvragen kan niet achteraf. Vraag dus eerst subsidie aan voordat je een definitieve koopovereenkomst aangaat. Je bent zelf de producent van de duurzame energie of CO₂-reducerende installatie. Voor een aantal technieken is de subsidie alleen als je beschikt over een grootverbruikersaansluiting (minimaal 3 x 80 Ampère). Je kunt per adres maximaal 1 SDE++-subsidie per indieningsronde aanvragen. Maak je gebruik van deze regeling, dan vallen de meeste andere duurzame subsidies automatisch af.

Daarnaast gelden er voor diverse categorieën specifieke voorwaarden. Controleer die goed bij het RVO voordat je aan de slag gaat.

SDE++: Aanvragen

Het SDE++-loket is beperkt geopend. Ieder jaar is er slechts één aanvraagronde. Meer weten over het aanvragen? Check de pagina van de RVO.

Even sparren?

Wil je doorpakken en serieus met verduurzamen aan de slag? Maak een gratis afspraak om je vragen te stellen aan een van onze adviseurs.

je spreekt een adviseur in een videogesprek of via de telefoonje krijgt een scherper beeld van het aanvraagprocesje kunt je vragen stellen aan onze accountmanagers
phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer