Organisatie

Organisatie

Rabobank Peelland Zuid wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Rudi van Hoof is directeur coöperatieve Rabobank Peelland Zuid. Rudi is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan. Wil je contact opnemen? Stuur dan een mail naar directie.obr@rabobank.nl.

Rudi van Hoof

Rudi van Hoof

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Peelland Zuid denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De ledenraad bestaat uit 25 leden. Zij praten namens de meer dan 24.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio.