Organisatie

Organisatie

Rabobank Regio Eindhoven wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Marc Cootjans is directeur coöperatieve Rabobank Regio Eindhoven. Marc is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan. Wil je contact opnemen? Stuur dan een mail naar directie.obr@rabobank.nl.

Marc Cootjans

Marc Cootjans

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Regio Eindhoven denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 35 leden. Zij praten namens de leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Eindhoven.
Heb je vragen? Neem dan contact met de ledenraad op via communicatie.obr@rabobank.nl.