Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Om deze onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit noemen we Rabo ClubSupport.

Rabo Clubsupport: kennis & netwerk

Iedere vereniging en stichting heeft vanzelfsprekend zijn eigen unieke ambities. En binnen iedere vereniging en stichting spelen specifieke thema’s en vraagstukken een rol. Op welk gebied wil jouw club zich versterken? Door het binden van meer vrijwilligers? Door verduurzaming van de accommodatie? Een solide sponsorplan? Welke ambities jouw vereniging ook heeft, wij helpen je graag verder met het realiseren ervan.

Dat doen we met 1-op-1 begeleiding, masterclasses en workshops.

Wil je meer weten over verenigingsondersteuning?

Rabo ClubSupport: financiële ondersteuning

Rabobank geeft clubs ieder jaar de kans om een financiële bijdrage te ontvangen met Rabo ClubSupport. Hoeveel deze bijdrage is, hangt af van het aantal stemmen dat een club krijgt. Leden van jouw lokale bank mogen namelijk hun stem uitbrengen op hun favoriete stichting, club of vereniging. Hoe meer stemmen je werft, hoe groter de bijdrage voor jouw club.

Kijk hier voor meer informatie

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die de regio Helmond Peel Noord versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds is een belangrijke voorwaarde dat het initiatief bijdraagt aan duurzame ontwikkeling in de leefomgeving van onze leden en klanten.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvrager is een officiële vereniging of stichting;Aanvrager bankiert bij Rabobank Helmond Peel NoordAanvraag is voorzien van plan van aanpak en sluitende begroting;Aanvraag is niet financieel afhankelijk van de Rabobank (cofinanciering);Geen politieke, milieubelastende en religieuze projecten;Geen projecten die een winstoogmerk hebben of aan fondsenwerving doen voor een andere partij;Projecten die al zijn gestart of afgerond;De aanvraag betreft geen jaarlijks terugkerende activiteithet project vindt plaats in de gemeente Gemert-Bakel, Helmond of Laarbeek;bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen;in geval van een evenement dient de aanvraag minimaal zes weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn.

Niet in aanmerking komen:

politieke, milieubelastende of religieuze projecten;individuen;projecten die behoren tot de taak van overheid of gemeente;projecten die bestaan uit dekking van de exploitatiekosten;projecten die commercieel zijn, een winstoogmerk hebben of aan fondsenwerving doen voor een andere partij;projecten die al zijn gestart of afgerond;terugkerende projecten, die al eerder een bijdrage hebben ontvangen uit het Coöperatiefonds.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
5 januari 2022 9 februari 2022


Aanvraag indienen