Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Om deze onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit noemen we Rabo ClubSupport.

Rabo Clubsupport: kennis & netwerk

Iedere vereniging en stichting heeft vanzelfsprekend zijn eigen unieke ambities. En binnen iedere vereniging en stichting spelen specifieke thema’s en vraagstukken een rol. Op welk gebied wil jouw club zich versterken? Door het binden van meer vrijwilligers? Door verduurzaming van de accommodatie? Een solide sponsorplan? Welke ambities jouw vereniging ook heeft, wij helpen je graag verder met het realiseren ervan.

Dat doen we met 1-op-1 begeleiding, masterclasses en workshops.

Wil je meer weten over verenigingsondersteuning?

Rabo ClubSupport: financiële ondersteuning

Rabobank geeft clubs ieder jaar de kans om een financiële bijdrage te ontvangen met Rabo ClubSupport. Hoeveel deze bijdrage is, hangt af van het aantal stemmen dat een club krijgt. Leden van jouw lokale bank mogen namelijk hun stem uitbrengen op hun favoriete stichting, club of vereniging. Hoe meer stemmen je werft, hoe groter de bijdrage voor jouw club.

Kijk hier voor meer informatie

Fonds Maatschappelijke Projecten

Via het Fonds Maatschappelijke Projecten steunt onze bank initiatieven die de regio versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van onze regio.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Maatschappelijke Projecten.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

de vereniging of stichting is klant bij Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen de vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel het project is waar te maken in kosten, uitvoering en termijn (maximaal twee jaar) het project komt ten goede aan de lokale gemeenschap het project is vernieuwend het project wordt gerealiseerd door een eigen bijdrage van de vereniging of stichting (in geld en/of natura)

Niet in aanmerking komen:

projecten met religieuze doelen projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn projecten die een jaarlijkse bijdrage willen ontvangen jaarlijks terugkerende evenementen feesten, jubilea, renovaties, vervanging van middelen (zoals instrumenten of kleding) projecten met een doelstelling om winst te maken projecten die (deels) afgerond zijn organisaties die de donatie willen gebruiken om hun kostenberekening sluitend te krijgen organisaties die steun ontvangen van andere financiële dienstverleners
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de leden van de commissie Fonds Maatschappelijke Projecten, die bestaat uit ledenraadsleden en collega's van de bank. Zij zullen de aanvraag uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst beoordelen. Let wel, alleen volledig ingevulde aanvragen komen in aanmerking voor beoordeling. Per mail word je op de hoogte gehouden van de status van de aanvraag.

Aanvraag indienen