Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Wij helpen je graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Binnen Rabo Verenigingsondersteuning werken we samen met partner NOC*NSF. We bieden 1-op-1 ondersteuning aan voor specifieke verenigingsvraagstukken, workshops en masterclasses op onderwerpen als ‘modern besturen’, ‘leden werven en binden’ en ‘geld generen’. Door het overbrengen van kennis en het delen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van je club waar te maken.

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die Rabobank Kopieerbank versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Verzoeken dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

Versterken van lokale gemeenschappen
Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.

Financieel Gezond Leven
Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.

Duurzaam Wonen en de energietransitie
Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.

Duurzaam Ondernemen
Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.

Banking4Food
Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

de vereniging of stichting is klant bij Rabobank De Kempen de vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel het project is waar te maken in kosten, uitvoering en termijn (maximaal twee jaar) het project komt ten goede aan de lokale gemeenschap het project is vernieuwend het project wordt gerealiseerd door een eigen bijdrage van de vereniging of stichting (in geld en/of natura)

Niet in aanmerking komen:

projecten met religieuze doelen projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn projecten die een jaarlijkse bijdrage willen ontvangen jaarlijks terugkerende evenementen feesten, jubilea, renovaties, vervanging van middelen (zoals instrumenten of kleding) projecten met een doelstelling om winst te maken projecten die (deels) afgerond zijn organisaties die de donatie willen gebruiken om hun kostenberekening sluitend te krijgen organisaties die steun ontvangen van andere financiële dienstverleners
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de leden van de commissie Coöperatiefonds, die bestaat uit ledenraadsleden. Deze commissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
27 september 2021 18 oktober 2021
7 januari 2022 27 januari 2022
29 maart 2022 19 april 2022
21 juni 2022 12 juli 2022
Aanvraag indienen