Voordracht van kandidaat voor ledenraad Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe

2 maart 2023 21:28

Vanuit de missie ‘Growing a better world together’ draagt Rabobank bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Als coöperatieve bank, zet Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken.

Verzend het artikel per e-mail

De ledenraad bestaande uit 40 leden behartigt het belang van onze klanten en leden. Zij zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. Jaarlijks vinden er wisselingen plaats. Voor de invulling van de huidige vacatures draagt de directie de volgende kandidaat voor:

Jasper Hermans uit Wijchen

Als lid van Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe kun je, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aandragen. Stuur hiervoor vóór 16 maart 2023 een e-mail naar communicatie.gez@rabobank.nl.


Meer informatie
Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via communicatie.gez@rabobank.nl.