Houtbouw: bouwmateriaal van de toekomst

21 juni 2023 17:09

De komende jaren moeten er meer woningen bij binnen een strak CO₂-budget. Een uitdagend vraagstuk voor de bouwsector. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde CO2 uitstoot en 44% van het wereldwijde materiaalgebruik. Stoppen met bouwen is geen optie, anders bouwen is dat wel! Een deel van de oplossing voor het terugbrengen van de negatieve milieu-impact is het grootschalig toepassen van hout en biobased bouwmaterialen in de bouwketen.

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het onder andere noodzakelijk duurzamer te bouwen. De Nederlandse bouwsector is grootgebruiker van primaire grondstoffen en kan aan deze reductie bijdragen door ‘biobased’ te bouwen. Biobased materialen zoals hout worden in de bouw al steeds meer toegepast, maar zijn ondanks de vele voordelen helaas nog niet de norm.


Hout stoot namelijk geen CO₂ uit maar slaat het op. Wist je dat een kubieke meter hout bijna een ton CO₂ opslaat? Dat is net zo veel uitstoot als 6.000 km rijden met een dieselwagen. Ook is hout net zo sterk als beton, maar veel lichter. Daarom leent houtbouw zich uitstekend voor optopping (ophogen van een bestaand gebouw of fundering), bouw op moeilijk bereikbare plekken of slappe ondergronden. Hierdoor kan er met hout makkelijker extra woonruimte gecreëerd worden binnen het huidige stedelijke gebied en kan natuur behouden blijven.
Ook voor de reductie van stikstofuitstoot, het verkorten van de bouwtijd en het terugbrengen van geluidsoverlast heeft hout veel potentie: door het lichte gewicht en de hoge mate van prefabricage zijn er weinig bewerkingen en vervoersbewegingen op de bouwplaats zelf nodig.
Verschillende onderzoeken laten bovendien zien dat een houten gebouw mentaal en fysiek tot een gezonder binnenklimaat leidt, waardoor we gezonder kunnen wonen, werken en leren.

Ondanks de vele voordelen gaat de grootschalige adoptie van hout als bouwmateriaal langzaam. Aan de ene kant omdat hout nog niet zo bekend is als bouwmateriaal, anderzijds door hardnekkige vooroordelen. Ook het kennisniveau in Nederland zal nog een broodnodige groeispurt moeten maken.

Werkbezoek

Reden voor Rabobank en MKB regio Zwolle om met 40 ondernemers uit de bouwketen op werkbezoek te gaan in Amsterdam. Daar realiseert Natrufied Architecture samen met DGV Group en Weever Bouw uit Kampen drie duurzame appartementencomplexen van hout. Op de bouwlocatie ging collega Jenneke Palland, Business Development Manager Rabobank met Boris Zeisser (Natrufied Architecture), Ron de Gruyter (DGV Group), Jelle Weever (Weever Bouw) en Mandy van Lunteren - van Zaanen (Goudstikker-de Vries BV) in gesprek over dit prachtige houtbouwproject.
Aansluitend nam Martje Fraaije, Programmamanager Circulair Ondernemen Rabobank, het stokje over. Tijdens een werksessie gingen de ondernemers eerst aan de slag met hun eigen persoonlijke ambitie om meer hout en biobased materiaal toe te passen binnen hun bedrijf. Om vervolgens toe te werken naar een hulpvraag in de keten om de eigen persoonlijke ambitie met hulp van ketenpartners te realiseren. We kijken terug op een zeer geslaagd werkbezoek.

Vervolg

Het werkbezoek was de opmaat naar een mooi vervolg. Op dit moment verkennen de Rabobank en MKB regio Zwolle hoe we de transitie naar het gebruik van hout en biobased materialen in de bouwketen in onze regio kunnen versnellen. Deze maand gaan we in gesprek met Gemeente Zwolle en woningcorporaties om ook de partijen op bestuurlijk niveau te laten aansluiten. Waarna we met elkaar, het bedrijfsleven en de overheid, gezamenlijk de grootschalige adoptie van hout en biobased bouwmaterialen in de regio Zwolle gaan verkennen en hopelijk versnellen.

Steeds meer partijen willen aan de slag met hout en andere biobased materialen en het aantal financieringsverzoeken stijgt. Rabobank wil dat ook actief stimuleren. We delen graag onze kennis en netwerk en zorgen voor financieringsmogelijkheden. Wilt u ook aan de slag? Of is uw interesse in de mogelijkheden tot houtbouw gewekt? Collega Jenneke Palland vertelt u er graag meer over. Zij is bereikbaar via telefoonnummer +31 6 109 520 60 of via e-mailadres: jenneke.palland@rabobank.nl.