Green Deal Industrieterrein Nagelerweg in Emmeloord een feit

29 juni 2023 13:56

Op 27 juni jl. is de Green Deal Nagelerweg officieel gestart. Een grote groep organisaties uit Emmeloord heeft de handtekening gezet onder de intentieverklaring Green Deal Nagelerweg in Emmeloord. Hiermee spreken maatschappelijke organisaties en ondernemers uit, dat zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om een duurzame en toekomstbestendige stad door te geven aan de volgende generaties. Namens Rabobank was Koen Klaassen, accountmanager grootzakelijk aanwezig.

Samenwerking

De ondernemers op bedrijventerrein Nagelerweg in Emmeloord gaan, in nauwe samenwerking met gemeente Noordoostpolder, Liander, Rabobank, Bedrijventerreinaanpak.nl en provincie, op naar een toekomstbestendig bedrijventerrein Nagelerweg Emmeloord. Onder de naam Stream-energy en met het tekenen van de Green-deal Nagelerweg hebben alle partijen de samenwerking en ambities met hun handtekening formeel gemaakt. Tijdens de bijeenkomst gistermiddag 27 juni bij deelnemer Suplacon BV werd er kort terug gekeken naar de start en de ontwikkeling van het project, de eerste resultaten van de onderzoeken zijn getoond.

In september zullen de resultaten van alle deelnemende bedrijven bekend zijn en worden de oplossingsrichtingen gepresenteerd met visualisaties en scenario's naar de toekomst om het meest urgente probleem 'netcongestie' op te lossen. Met behulp van Stichting Greendustry zijn er een aantal prachtige voorbeelden getoond om de hittestress op het bedrijventerrein tegen te gaan en tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van het terrein te verbeteren. Tot slot werd de nieuwe website van Stream Energy gelanceerd.

Wat is Green Deal?

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen. Die andere partijen zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel.