Organisatie

Organisatie

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Hans van de Guchte is directeur coöperatieve Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Hans is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Hans van de Guchte

Hans van de Guchte

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit veertig leden. Zij praten namens de meer dan 47.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio de Achterhoek.

Nieuwe leden
Als jij interesse hebt om onze ledenraad te versterken, stuur dan een e-mail. In de profielschets lees je wat wij zoeken in een ledenraadslid.

Vergaderdata 2024

    Woensdag 3 april Woensdag 5 juni Maandag 9 september Woensdag 20 november