Stimulering & ondersteuning

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en Donaties versterkt Rabobank Noord- en oost-Achterhoek de (lokale) samenleving.

Bekijk onze video over Noaberschap

Sponsoring

Het verenigingsleven is belangrijk voor onze maatschappij. Daarom draagt Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek lokale verenigingen al jarenlang een warm hart toe en hebben we met veel partijen een duurzaam partnership opgebouwd. Maar we doen meer. Dit jaar gaan we de samenwerking aan met NOC*NSF en de Kunstbende om de nieuwe sponsorstrategie van de Rabobank vorm te geven. Onze ambitie is om een samenwerking aan te gaan met clubs die (meer) maatschappelijk actief (willen) zijn.

We willen dat stichtingen en verenigingen zelfredzamer, professioneler en gezonder worden. Hierdoor willen we met minder stichtingen en verenigingen intensiever samenwerken zodat we echt het verschil kunnen maken.

Wij organiseren dit najaar in samenwerking met NOC*NSF en de Kunstbende masterclasses voor stichtingen en verenigingen zodat zij zich klaar kunnen stomen voor een duidelijke pitch over de eigen vereniging, passend bij het nieuwe sponsorbeleid. Voor meer informatie klik op onderstaande button.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek doneert vanuit het Coöperatiefonds en Hart voor de Achterhoek aan lokale instanties. Via de Rabobank foundation doneren we aan landelijke en internationale initiatieven. Voor een donatie vragen we geen tegenprestatie.

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunen we eenmalig lokale projecten waarvan inwoners van onze regio langdurig kunnen profiteren. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in de Achterhoek. Leden uit onze ledenraad beoordelen de donatieaanvragen.

Hart voor de Achterhoek

Hart voor de Achterhoek is de nieuwe vorm van het sponsor- en donatiebeleid van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Daarbij bepalen de leden van de bank welke vereniging of stichting een bijdrage ontvangen; de ultieme vorm van ledeninvloed. In totaal was er een bedrag van € 400.000,- beschikbaar voor de 686 deelnemende verenigingen en stichtingen.

Leden steunen het verenigingsleven massaal

Van 9 tot en met 26 mei 2017 konden leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek hun stem uitbrengen op de vereniging of stichting die zij een warm hart toe dragen. Elk lid kon daarbij 5 stemmen uitbrengen. Na sluiting van de stemperiode werd het totaalbedrag van € 400.000,- gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Voor de clubs betekende dit: actie voeren! Want hoe meer stemmen ze binnen halen, hoe groter het bedrag is dat ze ontvangen. Bijna 15.600 leden van de bank gaven gehoor aan deze oproep: zij brachten in totaal 77.970 stemmen uit. Dit maakte dat elke uitgebrachte stem ruim € 5,- waard is.

Aandeel in elkaar

Verenigingen en stichtingen zijn een belangrijke basis voor leefbaarheid en vitaliteit in de Achterhoek. Om die reden investeert Rabobank Noord- en Oost Achterhoek al jarenlang in het lokale verenigingsleven. Met Hart voor de Achterhoek hebben leden van de bank invloed op de bijdrage die deelnemende verenigingen en stichtingen ontvangen.
Ook in 2018 organiseert Rabobank Noord- en Oost Achterhoek de actie Hart voor de Achterhoek. Verenigingen en stichtingen die voor deelname in aanmerking komen, ontvangen begin volgend jaar een uitnodiging.

Uitslag 2017

Finale Winterswijk

Finale Zutphen

Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation wil kansarme en achtergestelde groepen mensen perspectief geven op een zelfstandig bestaan. Dit betreft bijzondere projecten in Nederland en microkredietprojecten voor agrariërs in ontwikkelingslanden. Rabobank Foundation doet dit met behulp van donaties van lokale banken. Ook Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek levert jaarlijks een bijdrage hieraan.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren

Bedrijven