Organisatie

Organisatie

Rabobank Noord en West Twente wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Jochem Essink, directeur Coöperatieve Rabobank, geeft leiding aan Rabobank Noord en West Twente. Samen met zijn team ontwikkelt hij het beleid van de bank en is hij er verantwoordelijk voor dat klanten en leden centraal blijven staan.

Jochem Essink

Jochem Essink

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Noord en West Twente houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Noord en West Twente denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 34 leden. Zij praten namens de meer dan 23.500 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in onze regio.

Nieuwe leden
Als jij interesse hebt om onze ledenraad te versterken, stuur dan een e-mail. In de profielschets lees je wat wij zoeken in een ledenraadslid.

Vergaderdata 2024

    2 april 4 juni (gezamenlijk met overige Rabobanken in Twente) 10 september 19 november