Rabofonds Noord en West Twente

Met het Rabofonds Noord en West Twente leveren we een financiële bijdrage aan projecten. Projecten die ervoor zorgen dat er activiteiten ontplooid worden om de welvaart en het welzijn te versterken in de lokale gemeenschap. Ieder jaar geven we op die manier een deel van onze winst terug aan de samenleving. We ondersteunen projecten die de omgeving sterker maken op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap, vitale woon- en leefomgeving en voeding.

Zelfredzaamheid

Bij het thema zelfredzaamheid gaat het over de kwetsbare groepen in onze samenleving. Over de mate waarin mensen voor zichzelf kunnen zorgen en de mate waarin zij zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de impact van digitalisering en de veranderende arbeidsmarkt.

Projecten met dit thema gaan bijvoorbeeld over:

 • Financiële educatie (aan jong en oud).
 • Het bieden van ondersteuning aan mensen bij het maken van financiële keuzes, het verminderen van financieel misbruik en het voorkomen van schulden. 
 • Het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt door (ondernemende) vaardigheden en kennis op te doen 
 • Het vergroten van kansen om als (sociaal) ondernemer te starten. 

Ondernemerschap

Het midden en kleinbedrijf speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Het MKB is verantwoordelijk voor maar liefst 70 procent van de werkgelegenheid. Maar terwijl de Nederlandse economie weer in de lift zit, groeit het MKB niet even hard mee. Voor bedrijven is vernieuwen daarom belangrijk als ze willen blijven groeien.

Vitale woon- en leefomgeving

Goed kunnen wonen is een basisvoorwaarde voor het welzijn voor mensen én voor de welvaart van een dorp of stad. Duurzaamheid en energiezuinig wonen hebben de toekomst. Ideeën om woningen of bedrijfspanden energiezuiniger te maken, nieuwe woonvormen te ontwikkelen of plannen die op een andere manier de leefbaarheid vergroten in een buurt, sluiten goed aan bij dit thema. Ook plannen die gericht zijn op krimpgebieden en projecten die ongelijkheid in de samenleving verminderen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Voeding

De wereldbevolking groeit hard. Er is een stijgende behoefte aan voedsel en dat vraagt veel van het milieu en boeren. Binnen het thema voeding steunen we initiatieven die voedselverspilling tegen gaan of die het mogelijk maken om voedsel te produceren op een minder milieubelastende manier. Ook projecten die kennis en informatie over voeding vergroten, zoals educatieve programma’s over gezonde voeding, vallen onder dit thema.

Aanvragen

Heb jij een project dat past bij één van deze thema’s? Dien dan jouw aanvraag in en misschien kunnen wij jouw project steunen vanuit het Rabofonds Noord en West Twente.

Leden denken mee

Bij de toekenning van bijdragen uit het Rabofonds maken we gebruik van de kennis en kunde van onze leden. De adviescommissie bestaat uit tien leden van de ledenraad die de directie adviseert over de aanvragen. De commissie beoordeelt vier keer per jaar de ingediende aanvragen.

Belangrijke data

Wil jij een project voorstellen, zorg er dan voor dat de digitale aanvraag binnen is voor de onderstaande sluitingsdata. Je krijgt daarna binnen zes weken bericht.

 • 9 maart 2019
 • 11 mei 2019
 • 10 augustus 2019
 • 2 november 2019

Waar moet jouw project aan voldoen?

Projecten die in aanmerking willen komen voor ondersteuning door het Rabofonds Noord en West Twente moeten voldoen aan de volgende punten:

Jouw project:

 • draagt bij aan het ontplooien van activiteiten binnen de thema’s zelfredzaamheid, vitale woon- en leefomgeving, ondernemerschap of voeding.
 • is in het belang voor (de inwoners van) het werkgebied van Rabobank Noord en West Twente. Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Hellendoorn, Tubbergen en de woonplaatsen Holten en Markelo.
 • betreft een duurzame investering die de aanvragende organisatie structureel op weg helpt.
 • bereikt of is toegankelijk voor een breed publiek in de regio van Noord en West Twente.
 • is niet op winst gericht.

Ook goed om te weten dat:

 • Rabobank Noord en West Twente nooit 100% van de totale projectkosten dekt.
 • u minimaal € 2.000 en maximaal € 50.000 kunt aanvragen.
 • de aanvrager ingeschreven moet zijn in de Kamer van Koophandel.
 • alleen volledig ingevulde digitale aanvraagformulieren, inclusief plan van aanpak en begroting worden in behandeling worden genomen.
 • er voor een project eenmalig ondersteuning mag worden aangevraagd.
 • een organisatie in principe één keer per twee jaar een donatie kan krijgen uit het Rabofonds Noord en West Twente.
 • de aanvragende organisatie gevestigd is in de regio van Rabobank Noord en West Twente.
 • een bijdrage pas betaald wordt als zeker is dat het project doorgang vindt conform aanvraag.
 • uitbetaling mogelijk is tot één jaar na toezegging van de bijdrage.
 • onze voorkeur uitgaat naar projecten waarbij een klantrelatie bestaat tussen aanvrager Rabobank Noord en West Twente.
 • Rabobank Noord en West Twente het recht heeft om achteraf te controleren wat er met de bijdrage is gedaan.
 • Rabobank Noord en West Twente toegezegde bedragen en gemaakte foto’s mag gebruiken in media-uitingen.
 • de bank aanvullende voorwaarden kan stellen bij een toezegging.
 • de bank om een persoonlijke toelichting kan vragen.
 • de bank elk project als op zichzelf staand beoordeelt. Een toezegging aan een bepaald project houdt niet in dat eenzelfde project ook een toezegging krijgt.
 • de bank zich het recht voorhoudt om aanvragen weigeren.

Wij doneren niet aan:

 • activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • organisaties die de bijdrage willen gebruiken voor dekking van de exploitatiekosten.
 • onroerend goed.
 • projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • projecten die al zijn uitgevoerd.
 • feesten of persoonlijke ambities (zoals jubilea).

Aanvraag indienen

Ben je op zoek een netwerk, kennis of (financiële) ondersteuning voor jouw idee of project? Dien dan jouw aanvraag in en misschien kunnen wij jouw project steunen!

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur