Sponsoring en donaties

Ondersteuning van maatschappelijke ideeën en projecten met Rabofonds Noord en West Twente

Wij dragen graag bij aan goede initiatieven die het welzijn en de welvaart van de lokale gemeenschap sterker maken. Dat doen we niet alleen. We willen issues oppakken samen met onze klanten én samen met onze partners. Growing a better world together noemen we dat. Wij willen onze omgeving sterker maken door onze bancaire rol goed in te vullen én door zelf actief deel te nemen aan maatschappelijke initiatieven.

Wat kan Rabobank Noord en West Twente betekenen voor jouw idee of project?

Heb jij een idee of project dat aansluit bij één van de onderstaande thema’s dan kijken wij graag of wij jou kunnen helpen om jouw initiatieven van de grond te krijgen of je projecten te realiseren.

Zelfredzaamheid

Bij het thema zelfredzaamheid gaat het over de kwetsbare groepen in onze samenleving. Over de mate waarin mensen voor zichzelf kunnen zorgen en de mate waarin zij zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de impact van digitalisering en de veranderende arbeidsmarkt.

Projecten met dit thema gaan bijvoorbeeld over:

  • Financiële educatie (aan jong en oud).
  • Het bieden van ondersteuning aan mensen bij het maken van financiële keuzes, het verminderen van financieel misbruik en het voorkomen van schulden. 
  • Het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt door (ondernemende) vaardigheden en kennis op te doen 
  • Het vergroten van kansen om als (sociaal) ondernemer te starten. 

Ondernemerschap

Het midden en kleinbedrijf speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Het MKB is verantwoordelijk voor maar liefst 70 procent van de werkgelegenheid. Maar terwijl de Nederlandse economie weer in de lift zit, groeit het MKB niet even hard mee. Voor bedrijven is vernieuwen daarom belangrijk als ze willen blijven groeien.

Vitale woon- en leefomgeving

Goed kunnen wonen is een basisvoorwaarde voor het welzijn voor mensen én voor de welvaart van een dorp of stad. Duurzaamheid en energiezuinig wonen hebben de toekomst. Ideeën om woningen of bedrijfspanden energiezuiniger te maken, nieuwe woonvormen te ontwikkelen of plannen die op een andere manier de leefbaarheid vergroten in een buurt, sluiten goed aan bij dit thema. Ook plannen die gericht zijn op krimpgebieden en projecten die ongelijkheid in de samenleving verminderen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Voeding

De wereldbevolking groeit hard. Er is een stijgende behoefte aan voedsel en dat vraagt veel van het milieu en boeren. Binnen het thema voeding steunen we initiatieven die voedselverspilling tegen gaan of die het mogelijk maken om voedsel te produceren op een minder milieubelastende manier. Ook projecten die kennis en informatie over voeding vergroten, zoals educatieve programma’s over gezonde voeding, vallen onder dit thema.

We kunnen je ondersteunen op de volgende manieren:

Wij delen graag onze kennis en onze medewerkers participeren waar mogelijk in een project. We storten ieder jaar een deel van onze winst in het Rabofonds Noord en West Twente. Hiermee steunen we financieel een aantal maatschappelijke projecten.

Al drie keer organiseerden wij de Rabo Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Noord en West Twente bankieren en voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen zich hiervoor aanmelden. Bij deze campagne stemmen klanten van ons (vanaf 12 jaar) op hun favoriete club en bepalen daarmee het sponsorbedrag. Maar liefst 513 verenigingen en stichtingen deden dit jaar mee. Bijna 20.000 klanten van Rabobank Noord en West Twente brachten hun stem uit! Ontzettend bedankt voor jullie betrokkenheid, namens ons en alle clubs. Hieronder vind je een link naar de PDF met daarin de complete uitslag.

Uitslag Rabo Clubkas Campagne 2019

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven