Sponsoring en donaties

Rabobank Clubkas Campagne gaat van start!

De Clubkas Campagne is een prachtige kans om jaarlijks een maatschappelijk doel van uw vereniging of stichting te realiseren! En het mooie is dat niet de Rabobank, maar de 8.000 leden van onze bank in Noord-Groningen bepalen welke verenigingen of stichtingen vanuit de Clubkas Campagne worden ondersteund én voor welk bedrag. Daarmee geven wij invulling aan onze coöperatieve gedachte: een bank van en voor leden. Met de Rabobank Clubkas Campagne komt het regulier aanvragen van sponsoring te vervallen. Nu heeft uzelf invloed op de bijdrage die in de vorm van sponsoring wordt gegeven.

Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank stelt een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Noord-Groningen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. In 2018 hebben wij €35.000,- beschikbaar gesteld en verdeeld. De inschrijving voor de Rabobank Clubkas Campagne loopt van 12 november 2018 tot en met 31 januari 2019. 

Leden mogen stemmen

Leden van Rabobank Noord-Groningen mogen hun stem uitbrengen op hun favoriete club(s). Hiervoor ontvangen zij in februari een stemcode. De stemperiode vindt plaats van 12 t/m 28 februari 2019.

Let wel!

Wanneer u klant bent van onze bank, bent u niet automatisch lid. U kunt controleren of u al lid bent via Rabobank Internetbankieren. Bij ‘uw gegevens’ staat dan bij de laatste tabel van ‘persoonlijke gegevens’ of u lid bent van de Rabobank of niet. Wilt u in 2019 meestemmen? Vraag dan uw lidmaatschap zo snel mogelijk aan! Dit kan tot 11 januari 2019.

Meld je club aan!

Stimuleringsfonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Noord-Groningen doneert vanuit het Stimuleringsfonds.

Met een subsidie uit het Stimuleringsfonds leveren wij een bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling in Noord-Groningen. Als stimuleringsfondscommissie willen we ons aansluiten bij de visie 'Perspectief Groningen 2025'. Een visie die stuurt op vier richtingen om de kansen in Groningen aan te pakken:

 • Vitaliteit van de bevolking
 • Samenwerking in Groningen
 • Werkgelegenheid
 • Aantrekkingskracht van Groningen

De focus voor 2016 ligt op de aantrekkingskracht van Groningen. 

Meer informatie over Perspectief Groningen 2025

Commissie

De aanvragen worden drie keer per jaar beoordeeld door de commissie Stimuleringsfonds. De commissie bestaat uit zes ledenraadsleden, de coöperatieadviseur en directievoorzitter van de bank.

Vergaderingen commissie

Vier keer per jaar beslist de Ledenraad welke projecten recht hebben op een donatie. Wilt u een project voorstellen, zorg er dan voor dat de volledige aanvraag binnen is voor de volgende sluitingsdatum:

 • 15 januari
 • 15 mei
 • 15 augustus
 • 15 oktober

Voorwaarden

Hieronder vindt u onze voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor het Stimuleringsfonds. 

 • Uit het fonds worden donaties verleend aan initiatieven die een bijdrage leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling in Noord-Groningen en die samenhangen met begrippen als samen, participatie, dichtbij en ontplooiing.
 • Het gaat bij voorkeur om 'doe-projecten', in de overtuiging dat van deze projecten een voorbeeldwerking uitgaat.
 • Het project heeft een openbaar toegankelijk karakter en is gericht op één of meer doelgroepen van voldoende grootte.
 • De aanvragende instelling brengt een deel van de kosten zelf bijeen en/of verwerft deze via andere fondsen.

Wat doen we niet:

 • Er worden geen bijdragen verstrekt in de exploitatietekosten, niet-projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie.
 • Het fonds verleent geen bijdragen aan activiteiten en projecten waarvan bij de aanvraag bekend is dat zij een eenmalig karakter hebben (bijvoorbeeld een theatervoorstelling). Langdurige projecten zijn projecten waarbij mensen gestimuleerd worden om in actie te komen en gericht is op meerjarig gebruik.
 • Het fonds verleent geen bijdrage aan individuen, particuliere vermogensfondsen, overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen, evenmin als commerciële instellingen.
 • Het fonds verleent geen bijdrage aan activiteiten met een politiek of religieus karakter. Aanvragen ingediend door organisaties met een actieve kerkelijke betrekking komen niet in aanmerking voor een donatie.
 • Er worden geen donaties verleend aan projecten die een promotie- of studieonderzoek beslaan.
 • Indien de aanvrager voldoende eigen middelen heeft of middelen heeft kunnen verwerven om het project te financieren, wordt geen donatie verstrekt.