Organisatie

Organisatie

Rabobank Noordenveld West Groningen wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Carlo Ezinga is directeur coöperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen. Carlo is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Carlo Ezinga

Carlo Ezinga

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Eric Martens (voorzitter) Lisette de Ruigh Julia Gerlach-Pieters

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Noordenveld West Groningen denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 36 leden. Zij praten namens de meer dan 17.000 leden regelmatig met de directievoorzitter en zijn team over ontwikkelingen in onze regio.

Onze ledenraad bestaat uit

Noordenveld:

Peter Jager Sieny Mulder-Riepma Martin van der Velde Henri Wolters

Westerkwartier:

Richard Been Lizanne Bellinga José de Boer-Niewohner Denny Boersma Liesbeth de Haan-Koorn Jaap Hofman Ada Kruiter Frouwke Kuiper Johan Mulder Dirk Nienhuis Emo de Vries Gretha de Vries-Pastoor

Het Hogeland:

Angela van Eijden Carin Gaaikema-Olsder Alinda Korhorn-Berghuis Jannie Vogel Marianne Wieringa-van der Veen
Lid worden van de ledenraad