Organisatie

Organisatie

Rabobank Noordenveld West Groningen wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Carlo Ezinga is directeur coöperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen. Carlo is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Carlo Ezinga

Carlo Ezinga

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Noordenveld West Groningen denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. Zij praten namens de meer dan 17.000 leden regelmatig met de directievoorzitter en zijn team over ontwikkelingen in onze regio.