Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Coöperatiefonds

Rabobank Noordoostpolder-Urk steunt projecten die de samenleving versterken. Deze projecten kunnen steun krijgen vanuit het Coöperatiefonds. Een adviescommissie bestaande uit 6 ledenraadsleden vergadert 4 x per jaar (zie voor data hieronder bij Vergaderdata) en beoordeeld de aanvragen. 

 • Een project kan worden voorgedragen door een vereniging en stichting
 • Eén keer in de drie jaar kan een aanvraag ingediend worden
 • Het project bevordert de economie, cultuur en sociale leven in de regio

Voorwaarden Coöperatiefonds:

 • De organisatie is een vereniging of stichting
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie dient minimaal 6 maanden een rekening te hebben bij de bank, alvorens een verzoek te kunnen indienen
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld
 • Het project is financieel haalbaar. Een eventuele donatie is bedoeld als eenmalige bijdrage
 • De donatie wordt achteraf op basis van factuur overgemaakt
 • De donatie wordt achteraf op basis van factuur overgemaakt
 • Een eerdere toewijzing aan een soortgelijk project of activiteit is geen garantie

Wij doneren niet aan:

 • Particulieren of bedrijven
 • Politieke of religieuze activiteiten
 • Milieu-onvriendelijke en risicovolle sporten (activiteiten)
 • Reünies en jubileumfeesten
 • Projecten gericht op goede doelen voor een andere activiteit
 • Projecten die al gerealiseerd zijn
 • Organisaties met commerciële of winstdoelstellingen
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten

Via mail volgt de uitslag van de beoordeling. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

De kosten voor uw project dient u eerst zelf te betalen. Betaling vanuit het Coöperatiefonds gebeurt achteraf. Het bedrag wordt overgemaakt exclusief eventuele belastingen.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Noordoostpolder-Urk doneert vanuit het Coöperatiefonds.

Commissie Coöperatiefonds
De fondscommissie bestaat uit de volgende ledenraadsleden:

 • Marijke Bleeker-Bijl
 • Meintje Jonker
 • Fokko-Aldert Omta
 • Iede de Ridder
 • Robert Wassink
 • Hein Waalkens

Vergaderdata van de Coöperatiefonds commissie

De aanvragen dienen minimaal één week voor de vergaderingen binnen te zijn.

 • 12 maart 2019
 • 11 april 2019
 • 11 juni 2019
 • 16 september 2019
 • 27 november 2019

Sponsoring

Rabobank Noordoostpolder-Urk sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, agra, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld het plaatsen van ons logo, het noemen van de Rabobank als sponsor in het ledenblad of arrangementen voor onze leden.

Voorwaarden

Jaarlijks krijgen we veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen. We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting uit Emmeloord, Urk, Bant, Espel, Nagele, Creil, Marknesse, Ens, Kraggenburg, Luttelgeest, Tollebeek of Rutten.
 • De activiteit vindt plaats in één van bovenstaande woonplaatsen.
 • De organisatie is klant van Rabobank Noordoostpolder-Urk.
 • Sponsoring is langdurig.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die het project sponsort.
 • De organisatie zorgt voor publiciteit en deelt publicaties na afloop met de Rabobank.
 • De organisatie kan ook rondkomen zonder bijdrage van de Rabobank.

We sponsoren geen:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten met als doel winst maken.
 • Persoonlijke doelen.
 • Shirtsponsoring.
 • Feesten.

Voorbeelden sponsoring en donaties

Sport

Springruiter tijdens wedstrijd
 • Hockeyclub De Meeuwen
 • FTC Marknesse
 • RV en PC De Dijkruiters
 • LRPC Orcaruiters
 • Rijvereniging Noordoostpolder
 • Golfclub Emmeloord
 • Flevoboys Emmeloord
 • S.V. Urk
 • Fish Potato Run

Maatschappij en cultuur

Theater ‘t Voorhuys
 • SeniorWeb Noordoostpolder
 • Bedrijvenkring Urk
 • Buitendag Noordoostpolder
 • Sportverkiezingen op Urk
 • Sportverkiezingen Noordoostpolder
 • Theater ‘t Voorhuys
 • Centrum voor Jong Ondernemerschap (CVJO)

Papas de Colores

Via de Rabobank Foundation steunt Rabobank Noordoostpolder-Urk het project Papas de Colores in Peru. Het project helpt 90 boerenfamilies bij het verbouwen en verkopen van lokale aardappelsoorten. De aardappels worden verwerkt tot chips. Deze chips zijn verkrijgbaar in Europa en de Verenigde Staten. 

Papas de Colores geeft de boeren zo een kans op een beter leven. Ook zorgt het voor een goede toekomst voor de jonge generaties.

Stel uw vraag

Wij beantwoorden graag uw vragen over sponsoring, het Coöperatiefonds en de Rabobank Clubkas Campagne. U kunt ons bereiken op (0527) 63 93 29 17 of via e-mail.

Mail uw vraag over sponsoring

Mail uw vraag over het Coöperatiefonds

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven