Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Noordoostpolder-Urk sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, agra, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld het plaatsen van ons logo, het noemen van de Rabobank als sponsor in het ledenblad of arrangementen voor onze leden.

Voorwaarden

Jaarlijks krijgen we veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen. We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting uit Emmeloord, Urk, Bant, Espel, Nagele, Creil, Marknesse, Ens, Kraggenburg, Luttelgeest, Tollebeek of Rutten.
 • De activiteit vindt plaats in één van bovenstaande woonplaatsen.
 • De organisatie is klant van Rabobank Noordoostpolder-Urk.
 • Sponsoring is langdurig.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die het project sponsort.
 • De organisatie zorgt voor publiciteit en deelt publicaties na afloop met de Rabobank.
 • De organisatie kan ook rondkomen zonder bijdrage van de Rabobank.

We sponsoren geen:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten met als doel winst maken.
 • Persoonlijke doelen.
 • Shirtsponsoring.
 • Feesten.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Noordoostpolder-Urk doneert vanuit het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds

Rabobank Noordoostpolder-Urk steunt projecten die de samenleving versterken. Deze projecten kunnen steun krijgen vanuit het Coöperatiefonds.

 • Iedereen kan een project voordragen.
 • Een bijdrage uit het Coöperatiefonds is eenmalig.
 • Het project bevordert de economie, cultuur en sociale leven in de regio.

Commissie Coöperatiefonds
De fondscommissie bestaat uit de volgende ledenraadsleden:

 • Meintje Jonker
 • Jules Overmars
 • Truus Rigter
 • Jelle Vonk
 • Robert Wassink
 • Jos Witte

Vergaderdata van de Coöperatiefonds commissie

 • Woensdag 12 april
 • Donderdag 15 juni
 • Dinsdag 5 september
 • Woensdag 29 november

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Noordoostpolder-Urk kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de bank bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is.

Aanmelden en stemmen
Ook in 2017 starten we weer met de Rabobank Clubkas Campagne. Binnenkort vindt u op deze website meer informatie over aanmelden en stemmen.

Voorwaarden

Voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne gelden een aantal voorwaarden:

 • De organisatie is een vereniging of stichting.
 • De organisatie is gevestigd in Emmeloord, Urk, Bant, Espel, Nagele, Creil, Marknesse, Ens, Kraggenburg, Luttelgeest, Tollebeek of Rutten.
 • De activiteit vindt plaats in één van de bovenstaande woonplaatsen.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Mensen moeten lid kunnen worden van de vereniging of stichting.
 • De organisatie houdt zich bezig met maatschappij, sport, recreatie en cultuur.
 • De organisatie moet sinds 1 juni 2015 een actieve bankrekening hebben bij Rabobank Noordoostpolder-Urk.
 • De organisatie komt maar één keer per jaar in aanmerking voor een sponsor- of donatiebijdrage.
 • De organisatie gebruikt de bijdrage uitsluitend voor het opgegeven doel.
 • De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de bijdrage is gedaan.

Vanuit de Rabobank Clubkas Campagne steunen wij geen:

 • Organisaties die al een sponsor- of donatiecontract hebben met de Rabobank vanaf € 1250.
 • Afdelingen of commissies van organisaties.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel, met uitzondering van koren.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Verenigingen of stichtingen die andere organisaties steunen, zoals supportersclubs en vrienden van-verenigingen.
 • Bewonersverenigingen.
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Bibliotheken.
 • Actiecomités.
 • Sociëteiten en service clubs, zoals Rotary en Lions.
 • Feesten.
 • Scholen.
 • Kinderopvang en zorginstellingen.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.
 • Kosten voor restauratie van gebouwen.
 • Persoonlijke doelen.
 • Adviesorganen.
 • Vrijwilligerscentrales.

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne - Stemmen

1. Wanneer vindt het stemmen plaats?
Het stemmen vindt plaats van dinsdag 1 november tot en met maandag 14 november 2016.

2. Wie mogen er stemmen op de verenigingen?
Alle natuurlijke personen en organisaties die lid zijn van Rabobank Noordoostpolder-Urk mogen hun stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen.

3. Hoe werkt het stemmen?
Alle leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk worden persoonlijk uitgenodigd om hun stemmen uit te brengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via internet uitgebracht mogen worden. Dit gaat op een beveiligde manier. Een lid mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. Een lid zal dus op minimaal drie verschillende verenigingen moeten stemmen. Een lid kan op maximaal vijf verschillende verenigingen stemmen.

4. Waarom is er gekozen voor vijf stemmen per lid?
Er is gekozen voor vijf stemmen per lid, zodat iemand meerdere verenigingen kan steunen. In een gezinssituatie is het bovendien vaak zo dat kinderen van meerdere verenigingen lid zijn. Zo worden meerdere verenigingen (per lid/gezin) gesteund.

5. Wat is de waarde van een stem?
Deze wordt achteraf bepaald. Rabobank Noordoostpolder-Urk stelt € 60.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Het beschikbare bedrag wordt gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. De vereniging/stichting ontvangt het aantal op de vereniging/stichting uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

6. Wanneer worden de leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk opgeroepen om hun stemmen uit te brengen?
De leden krijgen aan het begin van de stemperiode een oproep hun stemmen uit te gaan brengen. De stemperiode loopt dit jaar van dinsdag 1 november tot en met maandag 14 november 2016.

7. Moeten de leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk lid zijn van de vereniging waarop ze stemmen?
Nee, dit is niet nodig. De leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk mogen op alle verenigingen stemmen die mee mogen doen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

8. Hoe kan een vereniging stemmen krijgen?
Door de leden van de eigen vereniging op te roepen om bij vader, moeder, opa, oma, broer, zus, oom, tante, neef, nicht, vrienden en kennissen te informeren of ze lid zijn van Rabobank Noordoostpolder-Urk en te vragen hun vereniging te steunen.

9. Ik ben mijn brief kwijt met de stemcode om te kunnen stemmen. Wat nu?
Helaas kunnen wij de kaart met de stemcode maar één keer versturen. Het is niet mogelijk om de stemcode opnieuw te verstrekken.

10. Ik heb geen kaart gehad met een stemcode om te kunnen stemmen. Hoe kan dit?
Waarschijnlijk bent u geen lid maar klant.

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier

11. Ik kan de vereniging waarop ik wil stemmen niet vinden. Hoe kan dit?
In de stemmodule kan gezocht worden op naam, maar ook op plaatsnaam. Als de vereniging niet te vinden is, voldoet deze niet aan de voorwaarden van de Rabobank Clubkas Campagne. De voorwaarden voor verenigingen/stichtingen om mee te mogen doen vindt u op onze website.

12. Ik heb al een keer gestemd en ik wil nu de stemmen van iemand anders invoeren. Ik kom alleen niet meer in het inlogscherm?
Als u een keer op 'uitloggen' klikt komt u weer in het inlogscherm en kan er met een nieuwe code gestemd worden.

13. Ik heb geen computer. Kan ik iemand anders laten stemmen?
Ja, dit kan. U kunt de code aan iemand anders geven, die namens u de stemmen uitbrengt. U kunt natuurlijk ook samen met iemand anders stemmen op zijn/haar pc.

14. Ik heb geen computer. Kan ik mijn stemmen op iedere willekeurige computer uitbrengen?
Ja, dit is geen probleem.

15. Ik wil lid worden, zodat ik volgend jaar ook kan stemmen. Hoe doe ik dit?
U kunt lid worden als u klant bent bij Rabobank Noordoostpolder-Urk en minimaal één dienst afneemt. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op onze website. U kunt natuurlijk ook altijd bij één van onze kantoren binnen lopen. Onze medewerkers helpen u graag.

16. Ik ben klant van Rabobank Noordoostpolder-Urk. Waarom mag ik niet stemmen?
Alleen leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet ook automatisch lid. Klanten die minimaal één dienst afnemen mogen lid worden. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier. U kunt natuurlijk ook altijd bij één van onze kantoren binnen lopen. Onze medewerkers helpen u graag.

17. Waarom moet je lid zijn om te mogen stemmen?
Rabobank Noordoostpolder-Urk is een coöperatie met leden. Onze leden hebben een streepje voor. de Rabobank Clubkas Campagne is een manier om onze leden rechtstreeks inspraak te geven in een gedeelte van onze winstbestemming.

18. Ik wil helemaal niet meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Kan dat?
Ja, dat kan. U hoeft dan niet te stemmen.

19. Mijn code werkt niet?
De code bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. Let u hierbij op het gebruik van hoofdletters en het onderscheid tussen bijvoorbeeld het cijfer '0' en de hoofdletter 'o' en het cijfer '1' en de hoofdletter 'i'.

20. Ik heb mijn stemmen uitgebracht en al bevestigd. Kan ik nog iets wijzigen?
Zodra u uw stemmen heeft bevestigd, is het niet meer mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen. U kunt dan niet meer opnieuw inloggen met de code.

21. Als leden hulp nodig hebben bij het stemmen, kunnen jullie dan helpen?
Ja, leden die hulp nodig hebben bij het stemmen kunnen gerust bij de bank binnenlopen (zij moeten dan wel hun stemkaart meenemen).

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne – Na het stemmen

1. Wanneer worden de bedragen uitgekeerd?
De uitslagen worden bekend gemaakt aan verenigingen/stichtingen tijdens de finale avond op woensdag 7 december. In de periode daarna worden de bedragen uitgekeerd.

2. Is de uitslag van de stemming meerdere jaren geldig?
Nee, ieder jaar wordt er opnieuw gestemd door de leden vanaf 18 jaar van Rabobank Noordoostpolder-Urk. De stemming kan dus ieder jaar anders uitvallen. Bovendien wordt het budget voor de Rabobank Clubkas Campagne ieder jaar opnieuw vastgesteld door de directie van Rabobank Noordoostpolder-Urk.

3. Heeft de bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne gevolgen voor de gemeentelijke subsidie?
Nee, deze bijdrage heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke subsidie.

Voorbeelden sponsoring en donaties

Sport

Springruiter tijdens wedstrijd
 • Hockeyclub De Meeuwen
 • FTC Marknesse
 • RV en PC De Dijkruiters
 • LRPC Orcaruiters
 • Rijvereniging Noordoostpolder
 • Golfclub Emmeloord
 • Flevoboys Emmeloord
 • S.V. Urk
 • Fish Potato Run

Food en agri

Kom in de kas
 • Agrofoodcluster
 • Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK)
 • Bloembollen Vakdagen Flevoland
 • Projecten LTO Noord
 • Kom in de kas Noordoostpolder
 • Kom in de kas IJsselmuiden
 • De Pootaardappelacademie

Maatschappij en cultuur

Theater ‘t Voorhuys
 • SeniorWeb Noordoostpolder
 • Bedrijvenkring Urk
 • Buitendag Noordoostpolder
 • Sportverkiezingen op Urk
 • Sportverkiezingen Noordoostpolder
 • Theater ‘t Voorhuys
 • Centrum voor jonge ondernemers (CVJO)

Papas de Colores

Via de Rabobank Foundation steunt Rabobank Noordoostpolder-Urk het project Papas de Colores in Peru. Het project helpt 90 boerenfamilies bij het verbouwen en verkopen van lokale aardappelsoorten. De aardappels worden verwerkt tot chips. Deze chips zijn verkrijgbaar in Europa en de Verenigde Staten. 

Papas de Colores geeft de boeren zo een kans op een beter leven. Ook zorgt het voor een goede toekomst voor de jonge generaties.

Stel uw vraag

Wij beantwoorden graag uw vragen over sponsoring, het Coöperatiefonds en de Rabobank Clubkas Campagne. U kunt ons bereiken op (0527) 63 93 17 of via e-mail.

Mail uw vraag over sponsoring

Mail uw vraag over het Coöperatiefonds

Contact

Particulieren

ma - vr 8.00 – 22.00

za - zo 9.00 – 17.00

Bedrijven

ma - vr 8.00 – 22.00

za - zo 9.00 – 17.00