Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Oost Betuwe het rijke verenigingsleven in Lingewaard en Overbetuwe. Hiervoor stellen wij een deel van onze winst beschikbaar, in 2018 is dit een bedrag van € 75.000,-. De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt.

Hoe werkt het?
Ieder lid mag van 15 tot en met 30 mei in totaal vijf stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete clubs. Elke stem is geld waard. Dus hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit oplevert. De leden die mogen stemmen, ontvangen tezijnertijd een persoonlijke code en uitleg over de stemprocedure. 

Voorwaarden

Uw vereniging of stichting voldoet in ieder geval aan de voorwaarden.

 • De vereniging of stichting is gevestigd in de gemeente Lingewaard of Overbetuwe, met uitzondering van Oosterhout en Slijk-Ewijk, en heeft een lokaal karakter en geen regionaal of landelijk karakter.
 • De activiteiten van de vereniging of stichting komen ten goede aan inwoners van deze regio.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk doel. De bijdrage vanuit de Clubkas Campagne mag uitsluitend bestemd worden voor maatschappelijke doelen.
 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Als het gaat om een stichting, dan moet deze het karakter hebben van een vereniging.
 • De vereniging/stichting moet voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn.
 • De vereniging of stichting moet op 1 januari van het jaar waarin de campagne plaatsvindt een verenigingsrekening hebben bij Rabobank Oost Betuwe.
 • De vereniging of stichting draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting vinden in het werkgebied plaats.
 • De Rabobank behoudt te allen tijde het recht om vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • De Rabobank mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 • Een vereniging of stichting waar een sponsorcontract mee is afgesloten mag ook meedoen aan de Clubkas Campagne. Echter behoudt Rabobank Oost Betuwe het recht om de bijdrage vanuit de Clubkas Campagne in goed overleg aan te passen.

De volgende organisaties mogen niet meedoen:

 • Politieke partijen
 • Religieuze instellingen
 • Verenigingen/stichtingen met een commercieel karakter
 • Subafdelingen van verenigingen/stichtingen, zoals 'Vrienden van…'
 • Sociëteiten
 • Landelijke initiatieven, tenzij ze een lokale afdeling hebben
 • Initiatieven ter ondersteuning van niet-plaatselijke bevolkingsgroepen
 • Vriendenclubs
 • Studie- of beleggingsclubs
 • Serviceclubs (bijv. Rotary)
 • Actiecomités
 • Bonden
 • Scholen
 • Leerlingenverenigingen en ouderverenigingen
 • Supportersverenigingen
 • Fondsen
 • Personeels- en bedrijfsverenigingen
 • Belangenbehartigersinitiatieven, zoals huurdersverenigingen, verenigingen van (huis)eigenaren, ondernemers-/ondernemingsverenigingen
 • Beheerstichtingen of –verenigingen
 • Stichtingen derdengelden
 • Dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra
 • Bibliotheken
 • 4 en 5 mei comités
 • Dorpsraden
 • Milieubelastende activiteiten
 • Gevaarlijke sporten
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op het houden van feesten en buurtfeesten voor de leden van de eigen vereniging/stichting
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan

Uitslag 2017

In 2017 deden maar liefst 229 clubs mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Oost Betuwe. In totaal is er € 75.000,- verdeeld! Tijdens #Rabokomtnaarjetoe op 21 en 22 juni hebben we de uitslag bekend gemaakt.

 • Meeste stemmen: Speeltuinvereniging Hulhuizen
 • Meest creatieve promotiecampagne: Kinderdorp Angeren
 • Golden Ticket Bemmel: Biljartvereniging KO
 • Golden Ticket Huissen: Historische Kring Huissen

Bekijk hier de complete uitslag

Sponsoring

Rabobank Oost Betuwe sponsort lokale activiteiten, met name op het gebied van sport en cultuur. We kiezen hier voor een langdurige, intensieve samenwerking met een select aantal partijen.

Er zijn inmiddels verenigingen geselecteerd op het gebied van sport en cultuur voor een intakegesprek. In april 2018 wordt bekend met welke verenigingen Rabobank Oost Betuwe een nieuwe, intensieve samenwerking aan zal gaan.

Andere verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Voorbeelden

Wij sponsoren onder meer:

Sport

 • Hockeyclub Overbetuwe (HCOB) in Elst
 • Mixed Hockeyclub (MHC) in Bemmel

Cultuur

 • Stichting Theater de Kik in Elst
 • Stichting Toestanden op Podium in Bemmel

Rabobankfonds

Met het Rabobankfonds geeft Rabobank Oost Betuwe een deel van de winst terug aan de samenleving. Met dit fonds ondersteunen we lokale projecten en activiteiten die de leefbaarheid in de regio blijvend verbeteren. 

Anders dan bij sponsoring vragen we geen tegenprestatie. Een belangrijker verschil is dat de ledenraad beslist welke projecten een bijdrage krijgen.

Voorwaarden

Uw aanvraag voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden.

 • U doet een aanvraag namens een vereniging of stichting.
 • Uw aanvraag komt ten goede aan de samenleving in de gemeente Lingewaard of Overbetuwe (met uitzondering van Oosterhout en Slijk-Ewijk)
 • Uw aanvraag helpt mee aan de leefbaarheid, economische vitaliteit en duurzaamheid én heeft een sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk belang.
 • U heeft de afgelopen drie jaar geen stimuleringsbijdrage ontvangen vanuit het Rabobankfonds.
 • Uw project is uit de ideeënfase.
 • Uw project is niet commercieel, politiek of religieus.
 • U doet zelf een eigen bijdrage en er zijn andere partijen die meebetalen aan het project.

Lees de volledige voorwaarden

Voorbeelden

Rabobank Oost Betuwe heeft vanuit het Rabobankfonds onder meer bijgedragen aan:

 • de marimba voor Harmonie St. Caecilia Gendt
 • het informatiepaneel van Historische Kring Driel
 • de apparatuur in het clubhuis van s.v. Excelsior
 • het buitenspeelgoed en muziekinstrumenten voor Speel-o-theek Huissen

Bekijk alle toekenningen in 2017

Aanvragen

Voldoet uw project aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren

Bedrijven