Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Oost Betuwe het rijke verenigingsleven in Lingewaard en Overbetuwe. Hiervoor stellen wij een deel van onze winst beschikbaar, in 2017 is dit een bedrag van €75.000,-. De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt. Dit jaar doen maar liefst 228 clubs mee. Bekijk hieronder welke clubs dit zijn.

De uitslag
Ieder lid heeft van 17 tot en met 29 mei in totaal vijf stemmen uit mogen brengen op zijn of haar favoriete clubs. Nu is het wachten op de uitslag! De clubs ontvangen een uitnodiging om hun cheque op te halen. Wilt u weten welk bedrag uw favoriete club heet binnengehaald? Houd deze website in de gaten!

Deelnemers 2017

Voorwaarden

Uw vereniging of stichting voldoet in ieder geval aan de voorwaarden.

 • De vereniging of stichting is gevestigd in de gemeente Lingewaard of Overbetuwe, met uitzondering van Oosterhout en Slijk-Ewijk, en heeft een lokaal karakter en geen regionaal of landelijk karakter.
 • De activiteiten van de vereniging of stichting komen ten goede aan inwoners van deze regio.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk doel. De bijdrage vanuit de Clubkas Campagne mag uitsluitend bestemd worden voor maatschappelijke doelen.
 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Als het gaat om een stichting, dan moet deze het karakter hebben van een vereniging.
 • De vereniging/stichting moet voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn.
 • De vereniging of stichting moet op 1 januari van het jaar waarin de campagne plaatsvindt een verenigingsrekening hebben bij Rabobank Oost Betuwe.
 • De vereniging of stichting draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting vinden in het werkgebied plaats.
 • De Rabobank behoudt te allen tijde het recht om vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • De Rabobank mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 • Een vereniging of stichting waar een sponsorcontract mee is afgesloten mag ook meedoen aan de Clubkas Campagne. Echter behoudt Rabobank Oost Betuwe het recht om de bijdrage vanuit de Clubkas Campagne in goed overleg aan te passen.

De volgende organisaties mogen niet meedoen:

 • Politieke partijen.
 • Religieuze instellingen.
 • Verenigingen/stichtingen met een commercieel karakter.
 • Subafdelingen van verenigingen/stichtingen, zoals 'Vrienden van…'
 • Sociëteiten.
 • Buurtverenigingen.
 • Landelijke initiatieven, tenzij ze een lokale afdeling hebben.
 • Initiatieven ter ondersteuning van niet-plaatselijke bevolkingsgroepen.
 • Vriendenclubs.
 • Studie- of beleggingsclubs.
 • Serviceclubs (bijv. Rotary)
 • Actiecomités.
 • Bonden.
 • Scholen.
 • Leerlingenverenigingen en ouderverenigingen.
 • Supportersverenigingen.
 • Fondsen.
 • Personeels- en bedrijfsverenigingen.
 • Belangenbehartigersinitiatieven, zoals huurdersverenigingen, verenigingen van (huis)eigenaren, ondernemers-/ondernemingsverenigingen.
 • Beheerstichtingen of –verenigingen.
 • Stichtingen derdengelden.
 • Dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra
 • Bibliotheken
 • 4 en 5 mei comités
 • Dorpsraden
 • Milieubelastende activiteiten
 • Gevaarlijke sporten
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op het houden van feesten en buurtfeesten voor de leden van de eigen vereniging/stichting
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan

Uitslag 2016

In 2016 deden maar liefst 227 clubs mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Oost Betuwe. In totaal zijn er meer dan 18.000 stemmen verdeeld met een totale waarde van € 75.000. Tijdens de Clubavond op 21 april hebben we de uitslag bekend gemaakt. 

 • Meeste stemmen: Speeltuinvereniging Hulhuizen
 • Meest creatieve promotiecampagne: Popkoor akkoord
 • Grootste stijger: Stichting Overbetuweloop
 • Hoogste nieuwkomer: Stichting de Zandse Kerk

Bekijk de volledige uitslag (PDF)

Promotiemiddelen

Wij hebben promotiemiddelen ontwikkeld om de Clubkas Campagne in de eigen omgeving onder de aandacht te brengen. Zo kunt u een raamsticker ophalen bij ons kantoor aan de Dorpsstraat 85 in Elst of het adviescentrum aan de Industrieweg Oost 16 in Elst. Deze sticker kunt u op het raam plakken van uw clubhuis of kantine. Ook hebben wij digitale promotiemiddelen ontwikkeld zoals advertenties, flyers, websitebanners en een Social Media Toolkit. Wilt u deze promotiemiddelen ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Bedrijven.Oostbetuwe@rabobank.nl met onderwerp: ik ontvang graag promotiemiddelen voor de Rabo Clubkas Campagne.

Stuur een e-mail

Originaliteitsprijs

Om de promotiecampagne extra te stimuleren geven wij een extra prijs weg. De vereniging met de meest spraakmakende campagne wint €100,-. Hiervoor kijken wij o.a. naar originaliteit, inzet van Social Media en het gebruik van promotiemateriaal. Om hier kans op te maken stuur je vóór 1 april 2017 een foto of video met een toelichting van jullie actie naar Communicatie.Oostbetuwe@rabobank.nl onder vermelding van ‘Originaliteitsprijs RCC’. De winnaars van de originaliteitsprijs worden na de Rabobank Clubkas Campagne bekend gemaakt.”

Actievoorwaarden Originaliteitsprijs 2017

Sponsoring

Rabobank Oost Betuwe sponsort lokale activiteiten met name op het gebied van sport en cultuur. Bij sponsoring kiezen wij voor langdurige samenwerking met een beperkt aantal partijen. Alle andere verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Voorbeelden

Wij sponsoren onder meer:

Sport

 • Hockeyclub Overbetuwe (HCOB) in Elst
 • Mixed Hockeyclub (MHC) in Bemmel
 • Toer- en wielerclub 't Verzetje in Bemmel

Cultuur

 • Stichting Theater de Kik in Elst
 • Stichting Toestanden op Podium in Bemmel

Rabobankfonds

Met het Rabobankfonds geeft Rabobank Oost Betuwe een deel van de winst terug aan de samenleving. Met dit fonds ondersteunen we lokale projecten en activiteiten die de leefbaarheid in de regio blijvend verbeteren. 

Anders dan bij sponsoring vragen we geen tegenprestatie. Een belangrijker verschil is dat de ledenraad beslist welke projecten een bijdrage krijgen.

Voorwaarden

Uw aanvraag voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden.

 • U doet een aanvraag namens een vereniging of stichting.
 • Uw aanvraag komt ten goede aan de samenleving in de gemeente Lingewaard of Overbetuwe (met uitzondering van Oosterhout en Slijk-Ewijk)
 • Uw aanvraag helpt mee aan de leefbaarheid, economische vitaliteit en duurzaamheid én heeft een sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk belang.
 • U heeft de afgelopen drie jaar geen stimuleringsbijdrage ontvangen vanuit het Rabobankfonds.
 • Uw project is uit de ideeënfase.
 • Uw project is niet commercieel, politiek of religieus.
 • U doet zelf een eigen bijdrage en er zijn andere partijen die meebetalen aan het project.

Lees de volledige voorwaarden (PDF)

Voorbeelden

Rabobank Oost Betuwe heeft vanuit het Rabobankfonds onder meer bijgedragen aan:

 • vitrine voor Stichting Driel-Polen
 • elektrische lieren voor Theaterkerk Bemmel
 • bastuba voor Stedelijke Muziekvereniging Huissen

Bekijk alle toekenningen in 2016 (PDF)

Aanvragen

Voldoet uw project aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen.

Rabo Versterkt

Rabobank Oost Betuwe ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. 

Op de landkaart van Rabo Versterkt ziet u welke projecten wij steunen.

Bekijk de kaart op Raboversterkt.nl

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven