Organisatie

Organisatie

Rabobank Oss Bernheze wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Peter de Bruin is directeur coöperatieve Rabobank Oss Bernheze. Peter de Bruin is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Peter de Bruin

Peter de Bruin

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De lokale Raad van Commissarissen (RvC) heeft een coöperatief hart en ziet erop toe dat de Rabobank vanuit het belang van de klant handelt. De RvC houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directeur. De RvC keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet er op toe dat de directeur bij belangrijke beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden terdege in de beleidsvaststelling meeweegt. Daarnaast vervult de RvC een klankbordfunctie voor de directeur en de ledenraad van de bank. Jaarlijks legt de RvC verantwoording af aan de ledenraad van de bank.

Ledenraad

De ledenraad Rabobank Oss-Bernheze denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 25 leden. Zij praten namens de meer dan 31.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Oss-Bernheze.

Jongerenraad

De Jongerenraad werkt nauw samen met onze bank aan het empoweren van jonge mensen. Een mooie toekomst opbouwen begint immers bij het maken van de juiste keuzes als je jong bent. Niet alleen op financieel gebied, maar ook rond de ontwikkeling van je talenten! Daar helpt de Jongerenraad je bij, onder meer met interessante workshops, evenementen en netwerkborrels.