Organisatie

Organisatie

Rabobank Regio Den Haag wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Harry Wientjens is directeur coöperatieve Rabobank Regio Den Haag. Harry zijn verantwoordelijkheid is dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Harry Wientjens

Harry Wientjens

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

Onze ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit meer dan 40 leden. Zij praten namens onze ruim 23.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio Den Haag en hoe onze bank hier op in kan spelen.