Een man heeft een virtual reality-bril op

Ondernemers helpen groeien in Limburg door innovatie en vernieuwing te stimuleren

Het Business Innovatie Team Limburg is door Rabobank opgericht om ondernemers te helpen met duurzame groei om zo bij te dragen aan groei en werkgelegenheid in Limburg. Afhankelijk van je ambitie of innovatievraag bekijkt het team hoe we je het beste kunnen helpen. Tools die wij daarbij inzetten zijn het Business Model Canvas en Crisis Model Canvas, want juist dit is hét moment om je te oriënteren op vernieuwing. Wil jij kijken wat er nu mogelijk is om inkomsten te genereren? En jouw onderneming toekomstbestendig maken? Aan de hand van het Crisis Model Canvas brengen we je bestaande bedrijfsmodel in kaart en creëren we een nieuw bedrijfsmodel in crisistijd en voor de toekomst. Het Business Model Canvas is een prima tool die we veelvuldig inzetten om samen met jou een roadmap uit te stippelen. Deze roadmap kent de volgende stappen: (1) inventariseren, (2) analyseren, (3) doelstellingen bepalen, (4) uitwerken en als laatste (5) afronden en evalueren. Dit doen onze Business Innovatie Managers door op de volgende vier pijlers in te zetten:

Uitdagen | Breng je kansen en uitdagingen in beeld Coachen | Van idee naar uitvoering Verbinden | Innoveren doe je samen Financieren | Bundelen van de optimale mix van middelen
Plantje water geven

Het Business Innovatie Team Limburg is opgezet in de zomer van 2018 om ondernemend Limburg duurzaam verder te helpen en daarmee de economie in Limburg vooruit te helpen in omzet en werkgelegenheid. Dit doet het Business Innovatie Team Limburg voor klanten en niet-klanten van de Rabobank. Maar ook voor ondernemingen binnen het midden- en kleinbedrijf, in de foodsector en agrarische sector,, start-ups en scale-ups om hiermee Limburg duurzaam te helpen groeien.

Bekijk de infographic (PDF)
Lampje

Hoe we acteren in Limburg?

Door vanuit Limburgse lokale banken te werken, staan we dicht bij de ondernemer en maken we gebruik van het lokale netwerk en ecosysteem. Met onze kennis en een kritische ‘out of the box’ houding stimuleren we ondernemers om vernieuwing en innovatie in hun bedrijf in te zetten. Dit met de stellige overtuiging dat scale-ups, het bestaand midden- en kleinbedrijf en start-ups innovatie nodig hebben om hun bedrijf – en daarmee de Limburgse economie - duurzaam te versterken.

Kopjes koffie

Waarmee kunnen we jou ondersteunen?

Met specialisatie binnen het team vanuit sector of thema kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden. Hiervoor maken we veelvuldig gebruik van het Business Model Canvas. Met deze specifieke tooling gericht op een roadmap voor jouw onderneming willen wij knelpunten en mogelijkheden in kaart brengen en samen op zoek gaan naar passende oplossingen (kennis, netwerk, kapitaal).

Vraagteken

Meer weten?

Het Business Innovatie Team Limburg is er voor jou als onderneming. Samen maken we het verschil. Ons team staat klaar om haar expertise in te zetten en daar waar mogelijk de verbinding of financieringsoplossing aan te reiken. Heb je interesse? Kijk onderaan bij 'Contact' voor het maken van een afspraak!

Gereedschapskist

Hoe kunnen we je uitdagen?

Je hebt een goed idee, maar nu de uitvoering nog. Of je weet dat je je businessmodel moet veranderen, maar je weet niet hoe. Vaak hangt het oppakken en uitvoeren van een goed idee nauw samen met lef, kennis van trends en ontwikkelingen en weten wat er in de markt gebeurt. Bij het Business Innovatie Team Limburg willen we je graag helpen. Daarom dagen wij jou graag uit in het nemen van deze stappen, maar ook door samen met jou ‘out of the box’ te kijken naar knelpunten en mogelijkheden. Van denken naar doen. Dit doen we door samen de roadmap op te pakken die past bij jouw bedrijf.

Kopjes koffie

Breed netwerk in de Limburgse economie

Wij weten met wie je kunt samenwerken om op het gebied van innovatie echt stappen te zetten. Want innoveren, dat doe je samen. Door je te helpen en in contact te brengen met de juiste mensen en de juiste instanties kom je verder. Dit kan van onderwijs tot overheid en van een subsidieverstrekker tot een informele belegger zijn. En natuurlijk niet te vergeten: onze eigen grote Rabobank organisatie en collega ondernemers, want van elkaar leer je natuurlijk ook.

Muntjeskomeet

Hoe kun je het beste investeren?

Als je als ondernemer wilt groeien dan betekent dat vaak dat je ook moet investeren. Maar hoe doe je dat dan? En hoe maak je de beste keuze? Wij helpen je graag aan de juiste combinatie van middelen om te kunnen investeren. Ons brede netwerk in de Limburgse economie en samenleving zetten we voor jou daarbij optimaal in bij het vinden van subsidies en vreemd – en eigen vermogen.

Contact

Onze Business Innovatie Managers hebben allemaal hun eigen specialisatie en weten wat er speelt in de verschillende sectoren. Met hun kennis en kritische out the box houding stimuleren en helpen zij jou om te innoveren. Maak een afspraak om jouw groeimogelijkheden in kaart te brengen en zet de eerste stap naar duurzame groei.

Maak kennis met het team
Richard van der Snoek

Richard van der Snoek
Teamcaptain Business Innovatie Team Limburg
+31 (0)6 2060 8868

Email LinkedIn