Organisatie

Organisatie

Rabobank Rijk van Nijmegen wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Antoine Driessen, directeur coöperatieve Rabobank, geeft leiding aan Rabobank Rijk van Nijmegen. Samen met zijn team ontwikkelt hij het beleid van de bank en is hij er verantwoordelijk voor dat klanten en leden centraal blijven staan. Rabobank Rijk van Nijmegen maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband 'Gelderland-Zuid'.

Antoine Driessen

Antoine Driessen

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Rijk van Nijmegen. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad overlegt regelmatig met onze directie over ontwikkelingen in het Rijk van Nijmegen.